Zowel thuis als in collectieve keukens zijn de Walen bijzonder gevoelig voor de oorsprong van de voedingsproducten en voor een eerlijke vergoeding voor de producenten. Dat blijkt uit de eerste barometer voor eerlijke handel in Wallonië, die de Belgian Fair Trade Federation (BFTF) heeft gelanceerd in samenwerking met het College van Producenten en Manger Demain, Green Deal Cantines Durables. 

Samenwerking voor de voeding van morgen

Om de twee jaar publiceert het Trade for Development Center een barometer om te peilen naar de opinie en het gedrag van de Belgen ten aanzien van eerlijke handel.

In het kader van de campagne “Eerlijke handel, hefboom voor de ecologische en sociale transitie” heeft de BFTF het onafhankelijke onderzoeksbureau INCIDENCE gevraagd om een soortgelijke enquête uit te voeren in het Waalse Gewest, waarbij criteria als provincie, opleidingsniveau, leeftijdsgroep en geslacht van 500 Waalse burgers ouder dan 18 jaar werden vergeleken.

Pierre-Yves BRASSEUR, coördinator van de BFTF: “De barometer sluit volledig aan bij de wens van het Waals Gewest om over te schakelen op duurzamere manieren van produceren en consumeren. Aangezien een deel van de vragen afkomstig is uit een enquête die in 2016 door het College van Producenten werd uitgevoerd, kan ook de evolutie van de percepties en het koopgedrag vóór en tijdens de pandemie worden belicht. Aangezien Wallonië bijzonder rijk is aan projecten die verband houden met eerlijke handel, vormt de barometer een nieuw informatief instrument dat nuttig is voor alle actoren van de sector, net zoals de gids voor labels en de brochure van de actoren van eerlijke handel die onlangs door de BFTF zijn opgesteld.”

Locavorisme en duurzame voeding

Meer nog dan de begrippen biologische producten en eerlijke handel zijn lokale ingrediënten van bijzonder belang voor de Walen. Aangezien de prijs van een maaltijd in collectieve restaurants (scholen, ziekenhuizen, tehuizen, bedrijven…) gemiddeld € 5 bedraagt, zou 80% van de Walen zeker of waarschijnlijk aanvaarden om meer te betalen om zeker te zijn dat de producten van lokale oorsprong zijn… Zij zouden ook bereid zijn gemiddeld 16% meer te betalen voor een maaltijd op basis van lokale ingrediënten. 

Eerlijke vergoeding voor de producenten

De moeilijkheden om de producenten te vergoeden zijn vandaag vanzelfsprekend voor de samenleving: 80% van de ondervraagden is van mening dat de Belgische producenten slecht worden vergoed voor hun werk. Zolang zij er zeker van zijn dat het extra geld zal worden gebruikt om producenten eerlijker te vergoeden, zegt 64% van hen zeker of waarschijnlijk bereid te zijn meer te betalen voor producten zoals groenten en fruit, vlees en zuivelproducten.

Voor Emmanuel GROSJEAN, coördinator van het College van Producenten, initiatiefnemer van het label Eerlijke Prijs Producent, “bevestigt deze nieuwe barometer dat we op de goede weg zijn met het label Eerlijke Prijs! Dat versterkt onze aanvankelijke hypotheses en sterkt ons in het idee dat wij ons moeten blijven inspannen om onze landbouwers een eerlijke prijs te garanderen en de consumenten te helpen deze producten te identificeren.

Eerlijkheid en ecologische transitie

De resultaten van de barometerenquête zijn waardevol voor de Eat Tomorrow-strategie en bevestigen de wens van de 220 kantines die zich bij de Green Deal hebben aangesloten om nauwer samen te werken met de Waalse productie. Bovendien wordt gewerkt aan bewustmaking door middel van opleidingen, workshops en informatiebladen over de producten van eerlijke handel, die vandaag nog vaak worden gelijkgesteld met ‘exotische’ producten.

“De meerderheid van de Walen is het erover eens dat er een verband bestaat tussen de gezondheidscrisis en onze manier van produceren en consumeren. Bovendien is 83% van hen van mening dat eerlijke handel zeker of waarschijnlijk een goede hefboom is voor de ecologische en sociale transitie.”

Tekst: EP