De jeugd heeft weer goesting om horeca te studeren zegt Horeca Forma Vlaanderen, de vormingsorganisatie van en voor de Horecasector.

De horeca-opleidingen op de secundaire school trekken weer aan, zo blijkt uit een rondvraag van de sectorale vormingsorganisatie. Nadat vorig schooljaar al werd afgesloten met een lichte stijging, gaan de inschrijvingsaantallen nu opnieuw in stijgende lijn.

Vlaanderen telt 32 secundaire scholen met een studieaanbod Horeca. Vorig schooljaar (2020-2021) waren de inschrijvingsaantallen al met 6% gestegen, de eerste stijging in negen jaar tijd. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2021-2022 deed Horeca Forma een rondvraag. 14 van de 18 geconsulteerde hotelscholen rapporteren in september een stijging, waaronder Hotelschool Ter Duinen (10%), PIVA (8%), Hotelschool Gent (15%) en Talentenschool Turnhout (10%).

Maatschappelijke herwaardering voor de horeca

Er is sprake van een kentering. Horeca Forma ziet verschillende verklaringen waarom leerlingen en hun ouders weer kiezen voor een opleiding tot kok, kelner of een ander horecaberoep.

Als maatschappij hebben we de waarde van cafés en restaurants herontdekt. Vóór de lockdown werd horeca als vanzelfsprekend beschouwd. Nu is er meer respect voor de sector en de mensen die zich inzetten voor ons vertier, omdat we het zo lang hebben gemist” zegt Robin Vanderelst, directeur Horeca Forma Vlaanderen.

« Sinds begin 2020 zijn er ruim 1500 werkgevers in de horecasector bijgekomen, die klaarstaan om aan te werven. Noodgedwongen hebben heel wat horecazaken zichzelf heruitgevonden. Zij zijn zelfs sterker uit de crisis gekomen. Deze nieuwe context schept vertrouwen bij jongeren om hun horecadroom na te jagen ».

En inspanningen van horecaondernemers

« Werkgevers in de horeca ontplooien zich tot ondernemers die écht het belang inzien van hun menselijk kapitaal. Tijdens corona betrokken ze hun personeel om nieuwe gerechten te ontwikkelen, de menu te herzien, het pand op te frissen, enz. Ook de balans werk/privé evolueert bv. door meer vrije avonden, andere openingsuren en service coupé ».

De sector is tevreden met deze kentering, want geschoolde horecamensen zijn meer dan nodig !

Laten we natuurlijk hopen dat deze tendens zich voortzet, dat deze jonge afgestudeerden echt actief worden in de sector en dat zij, wanneer zij eenmaal volledig zijn opgeleid, daar ook blijven, wat een andere uitdaging is.

Definitieve inschrijvingsaantallen van dit schooljaar worden later in 2022 gepubliceerd door het Vlaams departement Onderwijs.

Figuur: aantal leerlingen (inschrijvingen) in het Nederlandstalig voltijds horecaonderwijs (telling op eerste schooldag van februari)
Bron: Vlaams departement onderwijs – Bewerking: Guidea, onderzoeks- en kenniscentrum voor de Horeca