België: een vermindering van 42 % van het suikergehalte in frisdranken over de periode 2000-2025

Consumenten willen evenwichtige keuzes kunnen maken en gezond en duurzaam kunnen eten, en de frisdrankenindustrie en de beleidsmakers zijn vastbesloten dit waar te maken, te beginnen met de vermindering van toegevoegde suikers.

Een vermindering met 20 % in de periode 2012-2020

De Belgische fabrikanten hebben de op Europees niveau vastgelegde verbintenissen volledig onderschreven. In het kader van het Convenant Evenwichtige Voeding dat in 2016 is gesloten door Fevia en de toenmalige minister van Volksgezondheid, Maggie De Block, hebben frisdrankproducenten tussen 2012 en 2020 een vermindering van 20 % van de suikers bereikt.

10 % minder suiker in frisdranken tegen 2025 in Europa

De Belgische producenten hebben zich nu verbonden tot een verdere vermindering met 7 % tussen 2021 en 2025, in overeenstemming met de verbintenis van UNESDA, de Europese frisdrankenindustrie. Aangezien het tijdschema niet synchroon loopt met Europa, zullen de Belgische fabrikanten, die lid zijn van het VIWF, het Koninklijk Verbond van de industrie van Waters en Frisdranken, zelfs 10 % halen als rekening wordt gehouden met hun inspanningen in 2019-2021, en dus de Europese doelstellingen overtreffen.

Bart Peeters, voorzitter van het VIWF: “Consumenten en beleidsmakers hechten waarde aan keuzevrijheid en gezondheid. Als industrie reageren wij met kleinere verpakkingen, de invoering van nieuwe en innovatieve dranken met minder of geen suiker en een vermindering van de hoeveelheid toegevoegde suikers in de dranken. De frisdrankensector is er meer dan enige andere levensmiddelensector in geslaagd zijn producten de afgelopen twee decennia te herzien, met een gemiddelde calorieverlaging van maar liefst 35 % sinds 2000.”

Tekst: EP