Het begrip beveiliging bestaat uit veel facetten. Het kan gaan over brandpreventie, inbraakpreventie, diefstal binnenshuis en andere schaderisico’s. Met de moderne elektronica kan men deze samen monitoren via één centrale.


Schadepreventie

De ervaring leert dat horecagelegenheden vaak brandrisico’s lopen door elektriciteit. Dit komt bijvoorbeeld door onjuiste aansluiting van keukenapparatuur. Maar ook de staat van elektrische bedrading speelt mee, o.a. in combinatie met vet.
Restaurants en cafés zijn vaak gevestigd in karakteristieke, oudere panden. De elektrische infrastructuur is soms verouderd en oorspronkelijk aangelegd voor een ander soort gebruik. Ook wordt in horecazaken regelmatig verbouwd of gewisseld van apparatuur. Zo ontstaat ‘knoopwerk’ als het gaat om elektra. Dit uit zich in het gebruik van stekkerdozen, snoerhaspels. Er kunnen ook problemen optreden in apparatuur, zoals frituurinstallaties, ovens, koelmotoren, bierpompinstallaties en rookmachines. Beschadigingen en defecten kunnen leiden tot brandgevaarlijke situaties. Daarom is het noodzakelijk de apparatuur goed te onderhouden en regelmatig te keuren. De verlichting in horecagelegenheden is regelmatig op kwetsbare plaatsen aangebracht, zoals in koelcellen en onder afzuigkappen. Zijn de verlichtingsarmaturen hier wel goed aangesloten? En zijn ze bestand tegen hoge temperaturen en vet? Neen? Dan verhoogt dit het risico.
De inrichting in horecagelegenheden is brandbaar. Meestal is er veel textiel (zoals tafelkleden en dekens), alcohol, houten meubilair en verpakkingen. Een beginnende brand zal dan ook snel groot en oncontroleerbaar worden. Ook sfeerelementen kunnen gevaarlijk zijn. Open vuur, zoals kaarsen en olielampen of gas-, hout- of gelhaard houden risico’s in. Regelmatig staan terrasverwarmers dicht onder een zonnescherm of kaarsen vlakbij een gordijn. Probeer het gebruik van open vuur te beperken en zet branders en andere hittebronnen op een verantwoorde plek.

Publieke ruimten zijn in hotels, restaurants en cafés vaak erg netjes. Maar in de niet publiekelijk toegankelijke plaatsen is dit vaak anders. Hier plaatst men vaak lege dozen, oude meubels en andere opslag. Zolderruimten en zelfs technische ruimten staan hierdoor vaak overvol. Een kleine ontstekingsbron leidt dan al snel tot een uitslaande brand.
Kooktoestellen worden lang niet altijd goed schoongemaakt. De oppervlakken van de toestellen zijn misschien wel goed gepoetst maar afzuigkanalen en onbereikbare hoekjes worden vaak minder goed schoongemaakt. Op deze plaatsen ontstaat vetophoping, wat snel kan ontbranden. Ontstaat er brand in de frituur, dan slaat dit vaak snel over naar met vet vervuilde afzuiging.
Koelinstallaties voeren warmte af. Is die afvoer niet goed mogelijk, bijvoorbeeld door vervuiling van verdampers, dan ontstaat oververhitting. Een brand in een koelmotor die binnen staat, leidt ook tot een brand in de rest van het gebouw.Alarmcentrale

Bij aankoop van een alarmsysteem is de keuze van de alarmcentrale een belangrijke eerste stap. Deze keuze bepaalt uiteraard de verdere mogelijkheden van het volledige systeem. Er is geen enkel alarmsysteem dat in alle omstandigheden de beste keuze is en daarom is het kiezen van de beste oplossing voor uw specifieke omstandigheden specialistenwerk. Wordt het een al dan niet draadloze installatie? Een draadloos systeem is eenvoudig en snel te installeren. Ideaal te gebruiken in een bestaande zaak waar geen bekabeling voorzien was tijdens het bouwen. Bij een draadloos systeem zijn de componenten wel beperkt tot het aanbod van de alarmcentrale. Is er een specifieke nood voor een bepaalde detector, dan moet deze wel compatibel zijn met de gekozen alarmcentrale. Voorbeelden: akoestische glasbreukmelder, rook- & warmtedetectors, magneetcontacten, enz.

Is er nood aan een alarmsysteem, dan kan je dit koppelen aan een domoticasysteem. Of wil je een koppeling maken tussen toegangscontrole en alarmsysteem? Voor deze oplossingen is er een alarmcentrale nodig die men specifiek kan configureren. Zo zijn er centrales met bijna onbeperkte configuratiemogelijkheden en dit alles via een eenvoudige web-interface.
Je kunt op diverse manieren geïnformeerd worden van een alarm: door melding via analoge telefoonlijn, maar ook via GSM. Bijkomend voordeel is dat u hiermee meestal ook SMS meldingen kunt versturen. Meer en meer centrales hebben tegenwoordig ook de mogelijkheid om de meldingen door te sturen over het internet. Dit kan naar de meldkamer zijn of een e-mail naar uzelf. Voordeel van deze oplossing is het uitsparen van telefoonkosten en de extra informatie zoals foto’s of video die kan worden meegestuurd.

Camerabewaking


Camerabewaking kan een afdoend middel zijn tegen inbraak of diefstal. Je kunt ook camera’s aanwenden om uw medewerkers te controleren op hun arbeidsprestaties. Maar er zijn enkele voorwaarden aan verbonden die in wetten gegoten werden. Zo mag een werkgever uitsluitend bewakingscamera’s installeren als controlemiddel voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers, als bescherming van de goederen van de onderneming, dus diefstalpreventie, maar ook als controle op de arbeidsprestaties van de werknemers en het productieproces, zowel met betrekking tot de werknemers als de machines.
De wet zegt dat de camerabewaking echter niet overmatig mag zijn en het is verboden om een permanente camerabewaking uit te voeren voor arbeidscontrole. Een permanente controle van het productieproces met betrekking tot de machines of in functie van de veiligheid van de werknemers is wel toegelaten. Beoordelingen van werknemers mogen ook nooit enkel gebaseerd zijn op camerabeelden. In dergelijk geval beschik je best ook steeds over schriftelijke verklaringen zoals van collega’s, klachten van leveranciers of klanten. Sinds 2014 is dit nog belangrijker geworden aangezien voor elk ontslag een motiveringsplicht geldt.
Bij het installeren van camera’s moet je de werknemers op de hoogte stellen van volgende punten: het principe en de reden van invoering en de datum van het inwerkingtreden, alle plaatsen waar camera’s hangen. Ook de tijdstippen van functioneren en waar de beelden bewaard worden.

Beveiliging kan gaan van een simpele rookmelder tot een gesofistikeerd systeem, alles hangt af van de noden. Een situatieschets laten maken van door gespecialiseerde firma is zeker geen overbodige luxe.