VERALGEMEENDE WITTE kASSA IN RUIL VOOR EEN VERLAGING VAN DE BTW!

De steunmaatregelen van de overheid hebben de Horeca tijdens corona recht gehouden, maar de inflatie zorgt voor een nieuwe klap. Horeca Vlaanderen pakt nu dan ook uit met een hervormingsplan, dat de sector fundamenteel rendabeler moet maken. Begin volgend jaar komt er een loonindexatie van 8 à 9 procent aan. Heel wat horecaondernemers zien de situatie somber in.  

Hoewel er momenteel minder horecazaken failliet gaan en er meer zaken bijkomen, is het toch geen rozengeur en maneschijn in de Horeca. Horeca Vlaanderen vraagt een groot hervormingsplan met maatregelen zoals de witte kassa voor iedereen, een verlaging van de btw naar 6 procent op non-alcoholische dranken en bijkomende maatregelen waardoor het personeelstekort opgevangen kan worden. Dit allemaal om de piekende inflatie te kunnen overleven. 

Topman van Horeca Vlaanderen, Matthias De Caluwe, geeft aan dat het nettoresultaat van de sector in 2019, een heel stuk lager lag dan het gemiddelde in andere sectoren. Ook de loonkost per eenheid ligt 10 procent hoger dan het gemiddelde in andere sectoren. De horeca was voor de pandemie al niet de gezondste sector en daar heeft corona geen goed aan gedaan. Met de hervormingen wil Horeca Vlaanderen de sector fundamenteel gezonder maken en tegelijkertijd ook komaf maken met de zwarte horeca. 

De btw op de verkoop van niet-alcoholische dranken definitief van 21 naar 6 procent brengen, zou de schatkist zo’n 257 miljoen euro per jaar gaan kosten.

In ruil wil Horeca Vlaanderen de witte kassa verplicht maken voor alle horecazaken, dus ook zaken met minder dan 25.000 jaaromzet uit voeding. Deze zaken zijn nu vrijgesteld. Matthias De Caluwe heeft het over een verdere professionalisering van de sector. Volgens berekeningen van de federatie zou een grotere officiële omzet van 4 procent, goed zijn voor 157 miljoen meeropbrengsten.