Er zijn van die telefoontjes die een mens nooit zal vergeten. Zoals vanmorgen toen ik hoorde “Onze hoofdredacteur Frans Rombouts is overleden.”

Op zulke momenten kan je je niet voorbereiden. De tijd lijkt stil te staan. Heel even zijn de woorden op, en valt een diepe stilte.
En meteen dwaalden mijn gedachten af naar onze laatste contacten. Gisteren nog maar, met die typisch zachte, altijd rustige stem van hem. Of een paar weken geleden, toen hij mij gevraagd had om – alweer voor ons magazine – een rondetafelgesprek te verslaan met een groep laatstejaarsleerlingen van hotelschool COOVI uit Anderlecht dat hij in goede banen leidde. Tijdens dat gesprek was Frans de minzaamheid zelve, bezorgd om de toekomst van die jongelui die hopen later in de horeca hun weg te vinden.

Minzaam en bezorgd, dat was Frans ten voeten uit. Het kenmerkte zijn loopbaan die zijn twee passies (schrijven & koken) harmonieus combineerde.

Afgestudeerd aan de KU Leuven in de Germaanse filologie in 1972, begon hij les te geven aan de Koninklijke Militaire School in Brussel. Hij had daar negen jaar lang de leiding over de didactische tv-studio’s en doceerde ook Nederlands aan Franstalige officieren. Ook gaf hij les aan het Centrum voor Levende Talen in Leuven, een job die hij uiteindelijk opgaf omdat het niet meer met zijn gezinsleven te combineren was.
In 1984 ging hij in op het aanbod van de Katholieke Hogeschool Mechelen om de nieuwe afdeling Toegepaste Communicatie op te richten. Hij schreef er ook meerdere cursussen.

Frans kwam bij Horeca Magazine & Cook Magazine in 2003 terecht, waar hij eerst de job van eindredacteur ter harte nam. Hier kon hij zijn voorliefde voor het schrijven kwijt. Hij was sinds 2014 hoofdredacteur, en nam ook zijn functie als secretaris-generaal van de Unie der Belgische Journalisten en Toeristische Schrijvers (UBJET) ter harte.
Ook zetelde hij met het nodige enthousiasme en heel wat vakkennis in de jury van diverse kookwedstrijden, evenals van de eindexamens van een aantal hotelscholen.

Aan dat boeiende, afwisselende en elke dag van passie doordrongen leven komt nu helaas – veel te vroeg – een einde. Wij kunnen het nog altijd niet geloven.

We zullen je missen, Frans.
Het hele team van Horeca Magazine en Cook Magazine.