Nestlé, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in Vevey, Zwitserland, werd in 1866 opgericht door Henri Nestlé en is vandaag de grootste voedingsgroep ter wereld. Zijn basisprincipe is het verbeteren van de levenskwaliteit en bijdragen aan een gezondere toekomst. De consument dagelijks voorzien van Voeding, Gezondheid en Welzijn. Producten en diensten aanbieden voor alle leeftijden, op alle tijdstippen van de dag, en individuen en hun gezinnen ondersteunen met smakelijkere en gezondere keuzes. De Nestlé Corporate Business Principles worden voortdurend aangepast en evolueren met de wereldwijde veranderingen.

De basisprincipes van alle acties zijn sinds de oprichting van het bedrijf onveranderd gebleven en weerspiegelen de uitgangsideeën van gelijkheid, eerlijkheid en zorg voor en waardering van de mensen. Op basis van deze waarden in het handelen van de groep zal voedingsgigant Nestlé een vereenvoudigde voedingswaarde-etikettering invoeren, de Nutri-Score, voor al zijn producten die in Europa worden verkocht, een beslissing die een keerpunt vormt in de consumenteninformatie, terwijl de Europese Unie werkt aan een gemeenschappelijk systeem. De Zwitserse gigant, die met name de merken Nestea, KitKat, Buitoni en Nesquik op de markt brengt, zal aan het begin van het nieuwe schooljaar het implementatieschema, dat twee jaar zou moeten duren, specificeren en zal beginnen in de landen die de Nutri-Score al ondersteunen en in Zwitserland. Dit etiketteringssysteem, dat reeds sinds het najaar van 2017 bestaat in Frankrijk, maar op facultatieve basis vanwege de huidige Europese regelgeving, alsook in België en Spanje, is gebaseerd op vijf letters (A, B, C, D en E) en een kleurcode, van groen tot rood, afhankelijk van de voedingskwaliteit van het voedingsmiddel. 

“Nestlé zet in op transparantie en dat is geweldig, maar hoe zit het met de andere groepen, vooral die met minder gunstige productportfolio’s in nutritioneel opzicht ? Waar wachten zij op om in te zetten op transparantie?”, vraagt Andrault zich af. Voor de CEO van Nestlé is het “belangrijk dat er maar één systeem op Europees niveau is” en de Nutri-Score “lijkt in opkomst te zijn”. De voedingsgigant heeft er daarom voor gekozen het voortouw te nemen, omdat “het voor een speler van onze omvang moeilijk is om een afwachtende houding aan te nemen, om gewoon te wachten tot anderen een beslissing voor ons nemen”, zo geeft de heer Teulié aan. En “als wereldleider en Europees leider in de voedingssector weten we dat ons standpunt grensverleggend kan zijn en een domino-effect kan hebben”, voegt hij daaraan toe.