Frank Fol, President The Mastercooks of Belgium®,  The Young Masters© :

Ik begrijp niet goed waarom de overheid niet duidelijk communiceert wanneer er een totaalplan voor de Horeca aan komt?

Er zijn enkele krijtlijnen die nochtans vastliggen:

Er wordt in samenwerking met betrokken diensten van overheid hard gewerkt om totaalplan voor horeca tot in de details klaar te hebben tegen 12/5. Hier wordt rekening gehouden met alle praktische elementen om veiligheid zoveel als mogelijk te verzekeren, maar ook met juridische en rentabiliteits gegevens.

  1. Op 12/5 is er een meeting voorzien om dit alles te bespreken en voor akkoord voor te leggen aan de virologen. Indien nodig zullen er dan nog aanpassingen gebeuren de daarop volgende dagen.
  2. Op 15/5 is er op dit ogenblik een officieel persmoment geplant waar de overheid met betrokken partijen het totaalplan voor de Horeca zal meedelen. Er zal dan ook duidelijkheid zijn over opstartdatum en voorwaarden.
  3. Er wordt ook rekening gehouden met de restaurants die om verschillende mogelijke redenen nog niet kunnen of willen opstarten, zodat zij van de maandelijkse steun kunnen blijven genieten tot alles weer normaal wordt.
  4. Er wordt ook gekeken naar meerdere pistes om het verlies in omzet en kosten om open te kunnen doen onder corona tijd en de veiligheid te kunnen waarborgen fiscaal op te vangen voor de uitbater. Eén van de pistes die we zeer genegen zijn is een deel van de BTW inkomsten niet te moeten doorstorten naar overheid. Dit kan bij normalisering in fases afgebouwd worden. Dit gaat dan alleen over boekhoudkundige ingrepen en moet er geen grote administratieve of technische aanpassingen gebeuren voor de uitbaters. Tevens zal de overheid dan ook de horecazaken extra ondersteunen en belonen die 100% wit werken. 

Overzicht opstart Horeca in andere landen steeds onder bepaalde voorwaarden – huidige info op 7/5:

NEDERLAND: op 1 juni mogen terrassen ook weer open, op voorwaarde dat iedereen aan een tafeltje zit en anderhalve meter afstand houden en maximaal tien mensen tegelijkertijd op het terras. Vanaf 1 juli ook binnen open met max 30 personen.

DUITSLAND: Horeca mag vanaf volgende week opstarten

FRANKRIJK: Waarschijnlijk opstart rond 18 juni.

LUXEMBURG: Opstart vanaf 1 juni

ITALIË: opstart volgende week

SPANJE: Op 11/5 mogen restaurants hun terrassen openen voor 50%, half juni mogen ook restaurant binnen opstarten.

OOSTENRIJK: reeds open

ZWEDEN: nog steeds open

BELGIË: 8 juni?