Belgische voedingsbedrijven investeerden de voorbije jaren volop in innovaties en in aanpassingen van productielijnen om minder, lichtere en beter recycleerbare verpakkingen te gebruiken. Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie, berekende dat de sector dankzij die inspanningen sinds 2004 jaarlijks 56.000 ton verpakkingen kon vermijden. Per Belg komt dat neer op een besparing van bijna 5 kg verpakkingen per jaar. In het nieuwe verpakkingspreventieplan voor de sector wil Fevia samen met haar leden en partners verder inzetten op circulaire verpakkingen, gesteund door gerichte innovaties en rekening houdend met de functies van verpakkingen.

Productie stijgt, verpakkingen niet

Het volume voedingsproducten verkocht op de Belgische markt steeg met 31% tussen 2004 en 2018. Cijfers van Fost Plus en Valipac tonen dat de hoeveelheid verpakkingen voor de hele voedingsindustrie in diezelfde periode stabiel bleef. Op basis van die cijfers blijkt dat de sector jaarlijks gemiddeld 56.000 ton verpakkingen bespaarde. Ter vergelijking: qua gewicht komt dit overeen met het restafval dat 385.000 consumenten jaarlijks produceren, evenveel dus als alle inwoners van Gent en Leuven samen.

Het preventieplan verpakkingen, dat Fevia driejaarlijks opmaakt, werkt daarbij als een hefboom voor duurzamere verpakkingen. Aan dat preventieplan nemen zo’n 150 voedingsbedrijven deel, goed voor bijna 60% van alle voedings- en drankverpakkingen op de Belgische markt. De evaluatie van het preventieplan 2016-2019 bevestigt dat voedingsbedrijven de voorbije jaren minder en lichtere verpakkingen gebruiken voor eenzelfde hoeveelheid product.

“De uitdaging is om verpakkingen te verduurzamen zonder daarbij de functies van verpakkingen uit het oog te verliezen: ze helpen onder meer om de veiligheid van onze voeding te garanderen, om voedselverlies tegen te gaan en om consumenten goed te informeren. Onze voedingsbedrijven investeerden heel wat in innovatie en in technologische aanpassingen en die inspanningen lonen: per Belg sparen we zo jaarlijks bijna 5 kg verpakkingen uit”, aldus Bart Buysse, CEO van Fevia.

www.fevia.be