Horeca Magazine had de gelegenheid om een online-presentatie bij te wonen van vertegenwoordigers van de Europese zuivelindustrie. Het initiatief was een co-organisatie van het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM) en van de Deense, Franse, Ierse en Noord-Ierse zuivelraden.

Onderwerp was de impact van de coronacrisis op de zuivelindustrie en, breder bekeken, op de foodservice als geheel.

Er werd benadrukt dat de zuivelindustrie al eerder met moeilijkheden en uitdagingen te maken had, maar dat ze er telkens in slaagde oplossingen te vinden en zich aan te passen aan nieuwe evoluties. Uiteraard is/was de coronacrisis van die orde dat geen enkele sector er tegenop kon. Met financiële ondersteuning van de Europese Unie zette de zuivelindustrie tal van acties op om zuivel te promoten. Zo werden er tal van evenementen georganiseerd, verdeelde men kaasrecepten, waren er wedstrijden voor de beste scone, workshops over koken met zuivel, B to B advertorials, … Deze initiatieven werden toegelicht door Laurent Damiens, marketingdirecteur van de Franse zuivelraad en voorzitter van het Europees Melkforum.

Dit alles kon de schade ietwat beperken, maar toch waren er verliezen. In de foodservice was er een verminderde consumptie van zuivel met 34 procent, wat uiteraard te maken heeft met de lange periodes van gedwongen sluiting van de restaurants.

Stijgende verkoop van zuivel in de retail

Maria Bogdanova en Marie Breban, respectievelijk senior consultant en market research analyst bij onderzoeksbureau Euromonitor, gaven uitleg bij de trends bij de consumenten en in de industrie aangaande de foodservice en zuivel sinds corona.

In de retail was er een stijging van de zuivelverkoop, maar te weinig om de verliezen in de foodservice te dekken. Die stijging had er voor een groot stuk mee te maken dat mensen in de lockdowns massaal thuis aan het bakken (en koken) sloegen. Dat effect speelde vooral in het jaar 2020. In 2021 was er her en der al wat kookmoeheid te merken. Dit zorgde ervoor dat consumenten nieuwe manieren zochten om lekker te eten zonder het huis te verlaten en gaf vleugels aan de producenten van (al dan niet aan huis geleverde) kwalitatieve bereide maaltijden.

Willen de restaurateurs de vaak nog twijfelende consumenten terug uit hun huis en naar hun zaak krijgen, dan zullen ze moeten inzetten op storytelling en beleving.

Door de lockdowns kwam er ook meer focus op lokale producten en steun voor lokale landbouw. Dit is een blijvende trend. Kazen met een ‘associated local claim’ doen het bijvoorbeeld uitstekend. Dit speelt vooral in Denemarken, in Ierland, in het Verenigd Koninkrijk en in Frankrijk. Ook in Frankrijk scoort de ‘lait d’ici’ uitstekend. Dat is melk die gemaakt wordt in de plaats van de verkoop. Sinds de coronacrisis zoeken vooral jonge consumenten ook naar zuivel waar extra proteïnen in zitten.

De vertegenwoordigers van de zuivelindustrie stelden samenvattend dat het belang van zuivel nog steeds erg groot is, zowel in de foodservice als in de retail.

Tekst: RDV