BBB Promotion, Fairebel en BELGIUMeats bundelen krachten om Belgisch Witblauw vlees terug op de menukaart van restaurants te zetten

Het begon allemaal met een observatie: waarom wordt het vlees op de menukaart van restaurants vooral buiten onze landsgrenzen geproduceerd? Waarom zien we er veel te zelden de letters “BWB” of “Belgian Blue” met trots op verschijnen?

Aangezien Belgisch Witblauw ras hier het meest vertegenwoordigd is, met bijna 80%, en veel consumenten bovendien de intrinsieke kwaliteit van dit vlees erkennen, zoals bevestigd door verschillende recent uitgevoerde onderzoeken (“77% van de respondenten geven de voorkeur aan vlees van Belgische origine”, Incidence 2021) lijken deze vragen legitiem.

Bleu Vallon:

Op basis van deze observatie is het collectieve label-merk “Bleu Vallon” ontstaan, op initiatief van de vzw Blanc-Bleu Belge Promotion. Deze vereniging wil via dit merk premiumproducten aanbieden om de knowhow van onze boeren die hun vee lokaal en duurzaam fokken te benadrukken en smakelijk, gezond en Belgisch witblauw-gecertificeerd vlees aanbieden.

Het is in deze context dat de fokkers van de vzw BBB Promotion, de fokkers van de coöperatie Faircoop op initiatief van het Fairebel-merk ‘het Faire Vlees’ en BELGIUMeats hebben besloten om het BWB-vlees en de knowhow van de fokkers te promoten, en dit via restaurateurs, die de rol van ambassadeurs zullen spelen. Doelstelling: een eerlijk inkomen voor fokkers toestaan, de overname van familiale boerderijen door jongeren bevorderen, …

Een premium product

Hoe gaan ze dat aanpakken? Door het aanbieden van een premium product: koeienvlees geproduceerd volgens specificaties die onder andere vereisen dat het dier zijn hele leven in dezelfde kudde blijft, zoveel mogelijk graast en lokaal voedsel eet. Bovendien is Bleu Vallon tot op heden het enige label-merk dat de BWB-oorsprong kan garanderen.

En volgens het motto van Dany Derval van BELGIUMeats, die via zijn bedrijf Paris Brussels Gastronomy al niche-, lokale, traditionele en ontdekkingsproducten aanbiedt, “ligt de waarheid op het bord” en lijdt het geen twijfel dat anderen ook verleid zullen worden. Dany is zelfs al van plan verder te gaan met het raffineren van vlees of de manier hoe een spier vlees wordt!

Zo vond op 18 februari 2022 een persconferentie plaats op de boerderij van de familie Coheur in Fooz (Awans) om deze samenwerking en het nieuwe product voor te stellen: Fairebel-vlees met het label Bleu Vallon bestemd voor de horeca.

Didier Petry, voorzitter van de vzw BBB Promotion: “Met deze samenwerking en ons Bleu Vallon-label willen we het prestige van het Belgisch Witblauw ras in de horeca herstellen. Dit ras heeft enorme smaakkwaliteiten, zeker als het gaat om koeienvlees zoals we zullen aanbieden”.

“Vandaag is weer een belangrijke dag voor onze coöperatie. Dit partnerschap tussen boeren (BBB Promotion en Faircoop) en BELGIUMeats, dat ons Fairebel-vlees, fairtrade vlees, in de horecasector zal vermarkten, zal bijdragen tot een positief imago van onze landbouw in België en de toekomst van vleesfokkers”, getuigde Erwin Schöpges, voorzitter van Faircoop/Fairebel.

De Waalse minister van Landbouw Willy Borsus was ook aanwezig om het initiatief te verwelkomen: “Met initiatieven als deze moedigen we jongeren aan om landbouwbedrijven over te nemen.”

Promotie BWB: www.bleu-vallon.bemhburon@awegroupe.be

Faircoop: www.fairebel.be/viande-bovine/

BELGIUMeats: Dany Derval: 0479 20 93 17 – dde@belgiumeats.be

Tekst: PVW