Easyfairs is klaar voor de heropstart van zijn beurzen vanaf 30 juli a.s.


Easyfairs België is opgelucht dat congressen, meetings, beurzen en evenementen vanaf 30 juli weer door kunnen gaan indien de vooropgestelde parameters qua aantal vaccinaties en qua bezetting op de afdeling intensieve zorg behaald worden en mits het naleven van de veiligheidsmaatregelen uit het nieuwe beursprotocol dat in de loop van de komende dagen definitief goedgekeurd zal worden door de bevoegde instanties.

De afgelopen maanden hebben wij binnen Easyfairs België de nodige voorbereidingen getroffen om vanaf 30 juli beurzen en events te organiseren rekening houdend met de veiligheidsmaat-regelen bepaald in het beursprotocol. Op die manier kunnen wij aan al onze partners, exposanten, medewerkers en bezoekers op ieder ogenblik een veilig bezoek garanderen”, verklaart Dirk Van Roy, CEO van Easyfairs België.

Beurzen vallen vanaf 30 juli opnieuw onder het handelsprotocol, net zoals horeca en retail. Dit betekent dat er een specifiek protocol van toepassing zal zijn, los van andere evenementen zoals festivals. Welke veiligheidsmaatregelen zullen gelden, zal definitief bepaald worden door de bevoegde instanties in de loop van de komende dagen.

Omdat de veiligheid en gezondheid van onze exposanten, bezoekers en alle betrokken personen voor Easyfairs van primordiaal belang blijft, heeft het bedrijf ook een partnership afgesloten met SGS, een bedrijf dat internationaal gerenommeerd is inzake veiligheid en de controle erop. Concreet houdt dit partnership in dat er geregeld een audit gebeurt van onze eventlocaties en beurzen om een perfecte opvolging van onze veiligheids- en hygiëne protocols te garanderen.

Dirk Van Roy: “De afgelopen weken hebben wij enquêtes uitgestuurd naar een groot aantal bezoekers van onze najaarsbeurzen. Hieruit blijkt dat de overgrote meerderheid van de bezoekers vertrouwen heeft in veilige, succesvolle beurzen dit najaar. Ook de exposanten blijven hun vertrouwen uitspreken en willen dit najaar opnieuw zaken kunnen doen en nieuwe klanten ontmoeten. Dit stemt ons hoopvol dat wij ons vanaf het najaar langzamerhand uit deze zware crisis zullen kunnen werken.”

De groep organiseert momenteel 200 evenementen in 14 landen en beheert 8 eventlocaties in België, Nederland en Zweden. In België organiseert Easyfairs 30 beurzen en evenementen waaronder Horeca Expo.