Emino partner van Horeca Anders voor meer
‘Ongewoon Talent’ in de horeca

Duizenden vacatures liggen bij VDAB te wachten op invulling en de meeste daarvan werden uitgeschreven door horeca-uitbaters. Daarnaast zitten zowat 30.000 mensen met een erkende arbeidshandicap in de werkloosheid. Nochtans zouden heel wat horecazaken hier nochtans mee gebaat kunnen zijn. Horeca Anders heeft de ambitie om inclusie te bevorderen in de horeca, en heeft hiervoor nu emino als partner kunnen aantrekken. “Ongewoon Talent werkt ook in de horeca”, aldus emino. 

Horeca Anders

Horeca Anders is een feitelijke vereniging opgestart door 4 leveranciers van horecadiensten: Ashley Vandervondelen (Horeca Agency), Jelbrich Hendrickx (Sense for Food), Kurt van Tendeloo (Hygieia) en Yasmine Gerard (Horeca Webzine) met enerzijds als doel fondsen te werven voor organisaties die jongeren met een ontwikkelingsstoornis en hun familie begeleiden en ondersteunen, en anderzijds om via partnerbedrijven en -organisaties inclusie te bevorderen in de horeca. 

Inclusie in de horeca

Een 30.000 mensen met een erkende arbeidshandicap zitten in de werkloosheid. En niettegenstaande alle maatregelen van de overheid stellen we vast dat deze groep erg groot is en blijft. Zijn deze ingevoerde maatregelen dan niet nuttig? “Jawel, want heel wat horeca-uitbaters zouden hier zeker mee gebaat kunnen zijn”, zegt Ashley voorzitster van Horeca Anders en zaakvoerster van Horeca Agency die hoofdzakelijk startende ondernemingen begeleidt. “Al de maatregelen die drempelverlagend werken, kunnen ook pas hun nut bewijzen als de deur van de werkgever openstaat en een persoon met een ontwikkelingsstoornis de kans krijgt om zich te bewijzen als een persoon met capaciteiten en competenties.”

Info: www.emino.be