Fevia (Federatie van de Belgische Voedingsindustrie) pleit voor een veilige en geleidelijke heropening van de evenementen- en Horecasector en voor gerichte steun aan bedrijven zodat zij gezond uit de crisis kunnen komen.

Ook de Belgische voedingsindustrie ontsnapte niet aan de coronacrisis: voor het eerst sinds de financiële en economische crisis van 2008 daalden zowel de omzet als de export. Maar binnen de sector zijn vooral de vele toeleveranciers aan de Horeca- en evenementensector getroffen. Zo hebben drankenproducenten hun productie in 2020 met meer dan 18% zien dalen!

Volgens cijfers van Graydon verkeert eind januari 2021 ¼ van de bedrijven in de food sector in financiële moeilijkheden!

Horeca Magazine: Als de horecasector in mei niet opengaat, welke impact kunt u dan verwachten op de sector in de komende maanden? Moeten we niet verwachten dat er een exponentieel tekort ontstaat?

Het antwoord is duidelijk ja, want in 2020 werden de ondernemingen geïsoleerd en nu pas zullen de gevolgen voelbaar worden. Zonder heropening zal het tekort uit zijn voegen barsten met ernstige gevolgen voor de tewerkstelling.

Ondanks financiële steunmaatregelen van de overheid, kampt meer dan een kwart van de bedrijven in de voedingsindustrie vandaag met grote financiële moeilijkheden. Fevia voorzitter, Jan Vander Stichele, pleit dan ook voor een adequate aanpak om de sector morgen gezond te houden: “De test- en vaccinatiestrategie verder uitrollen en zo mogelijk versnellen is nu de grootste prioriteit. Maar we pleiten tegelijk voor een spoedige, gecontroleerde en veilige heropening van de horeca en eventsector en om daarbij ook een concreet stappenplan met ondersteunende maatregelen te voorzien, ook voor de getroffen toeleveranciers.”

Naast gerichte maatregelen om de coronacrisis het hoofd te bieden, roept Fevia ook op om de competitiviteit van Belgische voedingsbedrijven structureel te versterken door onze loonkosten- en energiekostenhandicap verder weg te werken. De fiscale lasagne speelt ons parten en moeten we dringend afbouwen. Nieuwe taksen of heffingen die onze producten duurder maken, zijn voor Fevia absoluut te mijden!

Onderstaande tabellen zijn duidelijk:

  • 1 uur werk kost in België 1/5 meer dan in de buurlanden.
  • De opeenstapeling van belastingen is grotendeels verantwoordelijk voor de hogere prijzen dan bij onze buren.
  • Vanwege de belastingen is elektriciteit in België nog steeds veel duurder dan bij onze buren.

Tekst: PVW