Zoals iedereen tracht Guide Michelin, dat zich zorgen maakt over de toekomst van de Horeca en dus over de toekomst van zijn beroemde rode gidsen, zich te diversifiëren. Ditmaal zal het dat doen door van 10 tot 12 september het ‘Festifood Mons 2021 by le Guide MICHELIN’ te organiseren.

Voor de creatie van dit nieuwe culinaire evenement krijgt Guide Michelin veel steun van de plaatselijke overheid en politici, en van een nieuwe vzw, ‘Mangeons Wallon’, die voor deze gelegenheid in het leven is geroepen. Het is dus in de stad van de Doudou, die de minister-president van het Waalse Gewest zo dierbaar is, dat het Festifood in de open lucht zal plaatsvinden, in de Anciens Abattoirs, de Cour du Carré des Arts en de Jardin de la Grande Pêcherie. De chefs van 20 restaurants, allemaal met een ster, een Bib Gourmand of een Assiette Michelin in de Michelingids België en Luxemburg 2021, zullen er samenkomen voor meerdere live kooksessies. Tot deze chefs behoren: Lisa Calcus (Les Gribaumonts), Michel Van Cauwelaert (Le Pilori), Eric Fernez (D’Eugénie à Emilie**), de creatieve Maxime Wery en Sullivan Pischetola (Restaurant Masu), en vele anderen die even talentvol zijn.

Diverse aantrekkelijke activiteiten

Daarnaast zullen op een grote gastronomische markt 150 plaatselijke ambachtslieden en producenten de beste producten uit het gulle Waalse Gewest komen voorstellen. Voor de allerkleinsten wordt een educatieve kinderopvang georganiseerd evenals, voor iedereen, diverse animaties en concerten. De leerlingen van de provinciale scholen van Henegouwen zullen ook de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de organisatie van het evenement.

Oproep voor regionale deelnemers

Chefs, ambachtslieden en producenten die aan dit eerste Festifood wensen deel te nemen, kunnen zich nu al aanmelden bij de toeristische dienst van Bergen. De weerhouden kandidaturen zullen het programma verder verrijken.

Een festival met de gebundelde krachten van meerdere partners

Festifood zou drie jaar na elkaar in de stad van de Doudou worden gehouden. Het evenement staat onder het beschermheerschap van de gouverneur en twee gedeputeerden van de provincie Henegouwen, de burgemeester van de stad Bergen, de minister van Ambtenarenzaken, Toerisme en Verkeersveiligheid van de Waalse regering en de minister-president van het Waalse Gewest. Het gewest zal meer dan 70.000 euro uittrekken voor het evenement.

De organisatoren, die bijzonder voorzichtig zijn, hebben ook aangekondigd dat zij bijzondere aandacht zullen besteden aan de evolutie van de COVID-19-crisis. Zij verbinden zich ertoe om de situatie in de komende maanden opnieuw te evalueren, en alle sanitaire voorschriften en beperkingen die in september van kracht zullen zijn, na te leven.

Tekst: JR