1. Voorstelling van de Prijs

H.K.H. prinses Léa van België wil met de oprichting van een jaarlijkse literaire prijs hulde brengen aan haar echtgenoot. De prijs zal rond 29 november worden uitgereikt, de dag waarop hij overleed.

Z.K.H. prins Alexander was een gepassioneerd lezer van alle genres, zij het vooral van werken over historische of wetenschappelijke onderwerpen.

Deze literaire prijs wordt georganiseerd door het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België. Er worden twee prijzen uitgereikt, een voor een Franstalig essay en een voor een Nederlandstalig.

  • In 2012 stond de eerste Literaire Prijs Prins Alexander in het teken van het historische of filosofische essay met betrekking tot de geschiedenis of het erfgoed van België.
  • De 2e Literaire Prijs Prins Alexander van België werd uitgereikt in 2014 met als thema : een wetenschappelijk essay met hoge vulgariserende waarde in het medische domein.
  • In 2016, had de 3e Literaire Prijs Prins Alexander van België voor onderwerp ‘Het Jeugdboek’.
  • In 2018, had de 4e literaire Prijs Prins Alexander van België als thema het detectiveroman.
  • In 2020, had de 5e literaire Prijs als thema het stripverhaal voor volwassenen in het Nederlands of in het Frans, geschreven en/of getekend door een Belg en uitgegeven door een Belgische uitgeverij.
  • In 2022 bekroont de 6e Literatuurprijs een boek over keuken en gastronomie.

2. Voorwaarden voor deelname

De kandidaat dient een schrijver met Belgische nationaliteit te zijn en, afhankelijk van zijn moedertaal, in het Frans of het Nederlands te schrijven.

Het boek in kwestie werd in 2021 of 2022 uitgegeven door een Belgische uitgeverij. Het aantal boeken per uitgeverij is beperkt tot maximum 3.

De deelname aan deze literaire prijs is gratis.

3. Kalender

  • Sluitingsdatum voor het indienen van de boeken (het poststempel geldt als bewijs): 15 september 2022.
  • De bekendmaking van de resultaten: rond 29 november 2022.

4. Werking

De jury behoudt zich het recht voor geen prijs uit te reiken indien zij geen werk van voldoende kwaliteit vindt.
De winnaar van de prijs kan niet meer deelnemen aan een latere editie.
Leden van de jury en hun families kunnen niet deelnemen aan de prijs.

5. Jury

De Nederlandstalige Jury, bestaande uit 4 personen, wordt voorgezeten door Chef Freddy Vandecasserie en de Franstalige Jury door Chef Pierre Wynants 

6. Inschrijvingsmodaliteiten

Het boek wordt voor 15 september 2022 per post in viervoud gestuurd naar:

Literaire Prijs Prins Alexander van België
Bij François-Xavier Remion
Rue Fontaine Mahotte, 1
B. 1370 Melin

Het boek wordt vergezeld door een kopie van de identiteitskaart, het juiste adres van de schrijver, zijn e-mailadres alsook zijn telefoonnummer. Het gebruik van een pseudoniem is toegelaten mits de echte identiteit wordt bekendgemaakt op het aanvraagformulier.

Voor verdere inlichtingen kan men uitsluitend per e-mail terecht bij:
François-Xavier Remion: fx@actionetcommunication.be

7. Bekendmaking van de resultaten

De resultaten zullen omstreeks 29 november 2022 worden bekendgemaakt op een nader te bepalen plaats in aanwezigheid van prinses Léa van België en de leden van de jury.

Alle deelnemende kandidaten aan de Literaire Prijs zullen worden uitgenodigd. Indien de laureaat niet aanwezig kan zijn, kan hij/zij zich laten vertegenwoordigen door een derde. In geval van afwezigheid wordt hij per post op de hoogte gesteld.

8. Prijs

De Nederlandstalige en Franstalige winnaars ontvangen elk € 1.000.