Aardbeien zijn een topproduct voor de Coöperatie Hoogstraten. Meer dan 200 familiebedrijven verdienen er hun brood mee. Die stoppen heel wat kennis en energie in het voorzichtig plukken, mooi selecteren en perfect presenteren. De aardbeien uit Hoogstraten zijn wijd en zijd bekend, en worden sterk gegeerd, ook in de horeca. De laatste jaren wordt op de veiling in Hoogstraten ook steeds meer ander zacht fruit aangeboden, zoals kiwibessen, frambozen en blauwe bessen. Ze dragen alle het Hoogstraten-keurmerk en zijn GlobalGap-gecertificeerd.

Coöperatie Hoogstraten sluit 2016 af met een productomzet van € 222,3 miljoen of 1,3% meer dan in 2015 en 15,3% meer dan in 2014. Daarmee wordt een lijn van gestage groei aangehouden; gedurende de laatste 30 jaar verdubbelde de omzet om de 10 jaar.

HM172_NEWSLETTER_Hoogstraten_beeld2

[column col=”1/2″]

Samenwerking over de grens heen

In 1997 sloten de Veiling Zundert en de toenmalige ‘Veiling der Kempen’ in Hoogstraten een overeenkomst tot samenwerking voor de veiling van aardbeien. Daarmee kwam het aanvoervolume op 8.600 ton. Het bleek een succes: de volumes onder de ‘Hoogstraten’-vlag stegen stelselmatig tot boven de 30 miljoen kg en ook de prijsvorming is steeds – mede door de transparantie – richtinggevend geweest. Het Zundertse deel in de samenwerking steeg van 1.900 ton naar 10.000 ton; het Belgische deel van 7.200 ton naar ruim 21.000 ton.

CLTV Zundert was van oudsher een vollegronds teeltgebied; Hoogstraten was bekend voor zijn beschermde teelten waardoor de gebieden echt complementair waren.[/column]

[column col=”1/2″]HM172_NEWSLETTER_Hoogstraten_beeld1[/column]

 

De initiële tegenstellingen (kwaliteit, sortering…) werden snel overwonnen. De twee regio’s hadden immers een duidelijke en gelijklopende visie op verkoop en coöperatieve werking maar tevens was er steeds een hoge graad van respect van beide partijen voor elkaars functie in de samenwerking: CLTV Zundert was ‘account manager’ voor de Nederlandse telers; Coöperatie Hoogstraten (tot voor 2016: Veiling Hoogstraten) was leidend in kwaliteit en afzet. Hierbij stond het geloof in een transparant afzetsysteem – de ‘klok’ – centraal. De frequente overlegmomenten tussen directies en management, bestuurders, medewerkers én telers en de overtuiging dat ‘samen sterker’ geen loze kreet is, hebben gemaakt dat deze samenwerking na 20 jaar vanzelfsprekend is.

www.hoogstraten.euwww.cltvzundert.nl