In 2018 kwam Danny Van Assche aan het roer van UNIZO als Gedelegeerd Bestuurder. UNIZO is de interprofessionele organisatie die zich richt op zelfstandige ondernemers en KMO’s door hen te informeren, begeleiden en ondersteunen. De afgelopen weken en maanden was het alle hens aan deck bij de UNIZO. De UNIZO-Ondernemerslijn, op dit ogenblik omgedoopt tot Coronalijn, beantwoordde inmiddels al meer dan 45.000 vragen van ondernemers in moeilijkheden. In de verschrikkelijk moeilijke lockdown omstandigheden zorgt de ondernemersorganisatie voor praktische begeleiding van ondernemers tot het behartigen van hun belangen om hen op een zo uitgebreid mogelijk pakket van steunmaatregelen recht te laten hebben. Buiten deze bizarre tijden is UNIZO er eveneens met begeleidingstrajecten, lokale ondersteuning, campagnes zoals Weekend van de Klant, Winkelhier, Dag van de Ondernemer, en zoveel meer.

“INNOVEREN EN INSPELEN OP NIEUWE OPPORTUNITEITEN” is het MOTTO van Danny Van Assche. “Maar wat er zich nu aan het afspelen is, is gewoon buiten proportie. COVID-19 heeft een gigantische impact op ons allemaal.”

LOCKDOWN in de HORECA

“Het kan nog eventjes duren vooraleer de deuren terug opengaan. Maar toch stellen we 8 juni voorop met stelselmatige openingen. De sector heeft de zomeromzet dringend nodig.” stelt Danny Van Assche. “Het is bemoedigend om te zien dat lokale e-commerce en online bestellingen voor afhaaldiensten aan populariteit winnen en dat horeca ondernemers hier creatief mee omgaan.”

Hoe zal men daarmee moeten omgaan, en wat op langere termijn? 

Het is de bedoeling om zo snel mogelijk je klanten terug over de vloer te krijgen waarbij zowel consument als personeel op een veilige manier kunnen genieten en werken. Dit zal verlopen via vastgelegde procedures zoals social distancing en een maximum aantal klanten per 10m². Door deze beperkingen komen de marges voor de ondernemers noodgedwongen in het gedrang, terwijl de kosten zoals huur blijven doorlopen. “Door deze dramatische omstandigheden, pleitte UNIZO mee aan de frontlinie om een uitgebreid pakket aan steunmaatregelen vanuit de overheid te voorzien. Zo is er de Hinderpremie van 4.000 euro en een extra 160 euro per gesloten dag vanaf 6 april, tijdelijke werkloosheid die ingeroepen kan worden voor het personeel,…”, is Danny Van Assche trots op deze UNIZO verwezenlijkingen. “Waarschijnlijk zullen ook de huurkosten, op vrijwillige basis dan wel, waar de verhuurder zou inspringen voor 50 % terwijl de huurder de overige 50 % zou kunnen betaald zien door middel van een achtergestelde lening.” UNIZO is er zich echter ten volle van bewust dat er voor de toekomst van de sector meer nodig is en blijft dan ook strijden voor billijke extra maatregelen.

 Wie gaat de rekening betalen?

De overheid heeft de tijdelijke werkloosheid ingevoerd om de koopkracht te vrijwaren. Maar de overheid kan niet alles betalen. Danny Van Assche verduidelijkt: “Het is wel belangrijk dat onze regering ervoor zorgt dat ondernemingen een doorstart kunnen maken bij heropening om hen te vrijwaren van erger. Er wordt reeds gedacht om de fiscale verliezen van dit jaar ook volgend jaar te kunnen recupereren. Ook eventuele achtergestelde leningen; BTW-verlagingen en verlaging of kwijtschelding op sociale bijdragen liggen op tafel om deze doorstart mogelijk te maken.”

Aanbevelingen voor de heropening van de horeca

Het zal nodig zijn om nog meer creatief en doordacht te ondernemen. Zo zal je als zaakvoerder stelselmatig je medewerkers terug in dienst kunnen stellen om, gezien de beperkingen die zullen gelden, de verminderde inkomsten in perspectief te zetten door minder kosten te maken. Vraag ook zeker tijdig de juiste steunmaatregelen aan. Je vindt als ondernemer alle informatie op www.unizo.be/corona.