Sligro Food Group marktaandeel in België neemt toe

De nettowinst 2017 van Sligro Food Group over het jaar 2016 bedroeg € 81 miljoen of een toename van 9,9% ten opzichte van 2016. De omzet over 2017 bedroeg €2.970 miljoen, een toename van 5,6%. Zonder het effect van de overnames bedroeg de autonome groei 2,1%. Deze sterke speler op de markt van de horeca zag zijn marktaandeel op de Belgische markt stijgen tot 3,4% (bron: Foodservice Alliance).

Koen Slippens, directievoorzitter: “In 2017 stond ‘Dóórbouwen aan de toekomst’ als thema centraal. Met de start van een langdurige strategische samenwerking met Heineken, de acquisitie van ISPC, de start van de bouw van Sligro-ISPC in Antwerpen en de voorbereidingen op de nieuwe internationale organisatiestructuur, ons aansturingsmodel en de vervanging van ons complete IT-landschap, kijken we tevreden terug op de invulling die we daar aan hebben gegeven. Bij Foodservice versloegen we opnieuw de markt en nam ons marktaandeel in Nederland volgens FSIN toe tot 24,4%. Ons marktaandeel in België nam volgens Foodservice Alliance toe tot 3,4%. In beide landen versloegen we de markt op basis van autonome groei, wat de kracht van onze formules onderstreept. In Nederland en België is hard gewerkt aan de integratie van de bestaande en nieuw geacquireerde activiteiten en de organisatorische en systeemtechnische randvoorwaarden die daarbij horen. Wij liggen daarmee op koers, al zijn wij nog niet tevreden over de mate waarin we de toename in schaalgrootte hebben omgezet in verbetering van het rendement.”

www.sligrofoodgroup.nl
www.sligrofoodgroup.be