2017: nieuw recordjaar voor de uitvoer van Ierse landbouwproducten

Voor het achtste jaar op rij steeg de uitvoer van Ierse landbouwproducten. Ze steeg tot 13% in 2017 om een record van 12,6 miljard euro te bereiken. Naar aanleiding van de publicatie van het jaarverslag over 2017 en de vooruitzichten voor 2018 feliciteerde de Ierse minister voor Landbouw, Voeding en de Zee, Michael Creed, de sector met deze resultaten.

2017 alweer een succesjaar

Volgens het jaarverslag van Bord Bia, het officiële Ierse agentschap voor de voeding, wordt het succes van 2017 ondersteund door een belangrijke stijging van de waarde van de zuivelproducten (19%), wat een derde van de totale uitvoer van landbouwproducten omvat. Hierbij komt nog de stijgende verkoop van Iers rundvlees (+5%), dat een vijfde van de totale export voor zich neemt, goed voor 2,5 miljard euro. Andere groeisectoren zijn de producten voor de eindgebruiker (+17%), de dranken (+8%) en de producten uit de zee (16%). Ook te noteren is de stijging van de uitvoer van lams- en varkensvlees met respectievelijk 3% en 4%.

Globaal gezien steeg de export naar de Europese partners met 16% boven 4 miljard euro, getrokken door de zuivelproducten en producten uit de zee. De export naar markten buiten de EU kenden een groei van 17%.

En België?

In 2017 steeg België tot de 5de plaats van de belangrijkste handelspartners in de eurozone, een stijging met 4 plaatsen. De waarde van de ingevoerde landbouwproducten verhoogde met 53% om 313 miljoen euro de bereiken.

Deze belangrijke groei wordt voornamelijk verklaard door de stijging van de prijzen en van de hoeveelheid geëxporteerde boter, evenals van de stijging in waarde van de dranken, afgewerkte producten en rundvlees, respectievelijk met 26%, 24% en 3%.

Vooruitzichten voor 2018 & de Brexit

De algemeen directrice van Bord Bia, Tara McCarthy, blijft optimistisch over de perspectieven voor de landbouwsector in 2018: “Hoewel de Brexit een grote onbekende blijft, verwachten wij alweer een jaar van groei, ook zal die zich misschien minder prominent verderzetten. Ook als het Verenigd Koninkrijk onze belangrijkste handelspartner blijft met een beetje meer dan een derde van de waarde van onze export, moedigen deze perspectieven de Ierse uitvoerders aan om nieuwe markten te zoeken binnen de 26 landen van de Europese Unie en verder weg. Onze belangrijkste exportsectoren, de zuivelproducten en het rundvlees, kenden een stijging in waarde, en wij verwachten een gelijkaardige trend in de toekomst.

Hierbij komen dan nog de evidente exportmogelijkheden voor de dranken, in het bijzonder de Ierse whiskey zodat we de toekomst positief kunnen tegemoetzien.

www.bordbia.ie