Als jij je eigen baas wordt, gok je erop dat je succes zal hebben. Maar wat als alles niet loopt zoals je het gehoopt had? Kan jij je daartegen beschermen? Tijd dus om te spreken over verzekeringen.

Een verzekering is een soort loterij waar jij gokt dat misschien iets mis gaat en jouw verzekeraar hoopt dat alles wel zal lopen zoals jij vooraf gehoopt had. Dikwijls ‘vergeten’ mensen om hun premie te betalen. Dan ben je niet verzekerd, net zomin als je een prijs kan winnen als je geen lotje hebt gekocht. Het schadegeval mag nog niet bestaan op het ogenblik dat jij jouw premie betaalt.

Risico

Met ‘risico’ bedoelt men het gevaar waartegen jij je verzekert. Dit moet zeer nauwkeurig bepaald worden. Jouw verzekeraar, eigenlijk iemand die van gokken zijn beroep gemaakt heeft, moet vooraf zeer goed het risico kunnen inschatten. Jij bent dus verplicht om het zelf, spontaan, zeer goed te omschrijven. Doe je dat niet en je verzwijgt, zelfs te goeder trouw, een essentieel element dat het risico omschrijft, dan ben je niet verzekerd. Het gokspel moet eerlijk gespeeld kunnen worden dus is er geen verzekering als je door grove nalatigheid of opzettelijk het schadegeval veroorzaakt.

Aansprakelijkheidsverzekering / zaakverzekering

Het woord aansprakelijkheidsverzekering zegt het zelf: als jij schade veroorzaakt aan een ander, zal jouw verzekering die vergoeden. Een minimumbedrag (franchise) dan wel een maximumbedrag kan afgesproken worden maar het is steeds de volledige schade die binnen die grenzen door jouw verzekeraar ten laste genomen wordt. Bij een zaakverzekering gaat men vooraf overeenkomen wat de verzekerde zaak waard is of hoe de waarde ervan bepaald kan worden. Niet noodzakelijk moet dat de echte waarde zijn (aangenomen of forfaitaire waarde). Dan kan het probleem opduiken van over- dan wel onderverzekering. Bij onderverzekering zal je proportioneel minder vergoed krijgen dan wat jouw echte schade is.

Wettelijk verplichte verzekeringen

Soms verplicht de wetgever jou, in het belang van de medemens, om een verzekering vooraf af te sluiten als je een bepaalde handeling wil stellen. Heb je geen geldige verzekering, dan ben je strafbaar. Wil je een motorvoertuig in het verkeer brengen, dan moet je dat verzekeren tegen de schade die je daarmee aan anderen kan veroorzaken. Neem je personeel in dienst, dan moet je voor hen een verzekering afsluiten tegen arbeidsongevallen. De uitbater van instellingen die gewoonlijk toegankelijk zijn voor het publiek, dus ook de horeca, moet volgens de wet van 30 juli 1979 vooraf aan de burgemeester een attest voorleggen dat hij zijn objectieve aansprakelijkheid heeft verzekerd.
Bij deze wettelijk verplichte verzekeringen beschrijft de wetgever het risico. Niets belet jou echter om dat risico ruimer te omschrijven. Zo kan je bij de verplichte verzekering voor motorvoertuigen ook jouw eigen schade als bestuurder mee verzekeren en tevens de schade aan jouw eigen voertuig (omnium).

Opgelegde verzekeringen

Iemand anders van wie je afhangt kan jou verplichten om een verzekering af te sluiten. In de huurovereenkomsten staat meestal bepaald dat de huurder een brandverzekering dient af te sluiten. Meestal zal de bank eisen dat je een brandverzekering afsluit als er nog een lening op loopt. Omdat een brandverzekering niet wettelijk verplicht is kan de omschrijving van het risico sterk verschillen van verzekeraar tot verzekeraar. Het loont om deze verzekering zo ruim mogelijk te nemen. Een waterlek, een verstopte afvoer, schade aan jouw inboedel, je kan het er allemaal mee verzekeren. Jouw brandverzekeraar kan jou wel bepaalde veiligheidsmaatregelen opleggen zoals de verplichting om de schouw meerdere keren per jaar te laten vegen en om bijzondere aandacht te schenken aan het reinigen van de filters van de afzuiginstallaties.

Nuttige verzekeringen

Zolang het wettelijk niet uitdrukkelijk verboden is, kan jij je ongeveer tegen alle mogelijke bedenkbare risico’s verzekeren. Zoals tegen slecht weer, maar belangrijker is een verzekering tegen ziektekosten en inkomstenverlies bij invaliditeit of langdurige ziekte. Niet verwaarloosbaar is verzekering tegen diefstallen of inbreuken die door jouw personeel begaan worden. Als jouw pand quasi onbereikbaar wordt doordat gerechtvaardigde werken er uitgevoerd worden, ook tegen dit inkomstenverlies kan jij je verzekeren. Hoe groter de menselijke fantasie, hoe meer men kan verzekeren! Verzekeren is een wettelijk toegelaten vorm van gokken…

Verzekeringen als beleggingsinstrument / fiscaliteit

Voor zover de verzekeringspremies met jouw professionele activiteit te maken hebben, kan je die meestal aftrekken van jouw belastingen. De keerzijde van de medaille is dat de uitbetaling die je van de verzekering ontvangt, in principe belastbaar is. Die belasting weegt meestal niet even zwaar als het fiscaal voordeel je genoot door het aftrekken van de verzekeringspremie. Banken en verzekeringen willen je dan ook tal van verzekeringsformules aanbieden als beleggingsinstrument.

Rechtsbijstand

Hoewel er ooit aan gedacht werd om de rechtsbijstandverzekering wettelijk verplicht te maken, is dit nog steeds niet het geval. Toch is een rechtsbijstandverzekering zeer nuttig omdat de kosten bij een conflict zeer snel oplopen. Ook zonder rechtbank is bijstand van een deskundige dan nuttig. In principe worden die kosten door een rechtsbijstandverzekering gedekt. Een rechtsbijstand wordt dikwijls als uitbreiding van de waarborg tegen een geringe bijpremie aangeboden. Meestal is het goedkoper om af te zien van al die bijpremies in het voordeel van een afzonderlijke, globale, rechtsbijstandsverzekering. Niet alleen heb je dan het voordeel dat een andere, meer onafhankelijke, verzekeraar jouw schadegeval behartigt, maar je kan het risico veel ruimer omschrijven. Zo kan je ook gevallen van contractuele aansprakelijkheid, zoals arbeidsconflicten, in rechtsbijstand laten verzekeren.

Een goede makelaar

Een makelaar bemiddelt vrij en in alle objectiviteit tussen jou en de verzekeraar en weet dus bij welke maatschappij je best welk risico zou verzekeren. Veel verzekeraars bieden hun verzekering direct aan, uiteraard tegen een lager tarief. Maar let op: goedkoop is dikwijls duurkoop. Als man van het vak kan jouw makelaar jouw noden analyseren en jou bijstaan bij het afsluiten van geldige verzekeringen. Bij een schadegeval is hij de persoon die je met raad en daad bijstaat. Een goede makelaar is dus goud waard!

Verzekeringsfraude

Meer dan je zou denken laten mensen zich verleiden tot fraude. Denk maar aan gefingeerde schadegevallen en aan het kunstmatig opdrijven van de beweerde schade. Dit onrechtmatige handelen gaat ook ten koste van de andere verzekeringnemers die een hogere premie moeten betalen omdat de verzekeraar gedwongen wordt het risico hoger in te schatten. Tegen verzekeringsfraude wordt dus zeer streng opgetreden. De verzekeringen hebben hun maatschappelijk nut bewezen, en wie vals speelt zou eruit moeten vliegen!

2014.11.21_Verzekeringen_focus

Auteur: Luc Comans