De vraag naar flexibel talent bij Nowjobs nam het voorbije jaar toe met 118%, waarbij de horecasector en kleinhandelszaken respectievelijk 73 en 21% van de vraag vertegenwoordigen. Koplopers zijn West- en Oost-Vlaanderen, kort gevolgd door Antwerpen, Limburg en Brussel.

De arbeidsmarkt in België staat gespannen door het aantrekken van de economie. Met een banengroei in het voorbije jaar van 11% voor Vlaanderen is er opnieuw een ‘war for talent’ uitgebroken. Flexibilisering en innovatie vormen een antwoord op dit vraagstuk met sterke initiatieven als de tax shift, het systeem van flexijobs en de versoepelde maatregelen voor studentenarbeid. Nowjobs ziet 2019 dan ook als het jaar waarin de war for talent zich verder zal uitbreiden naar het flexibele talent.
Flexibiliteit op de arbeidsmarkt wint aan belang in België met koplopers West- en Oost-Vlaanderen, kort gevolgd door Antwerpen, Limburg en Brussel. Bedrijven in de horeca en detailhandel werken regelmatig met flexibele medewerkers om pieken op te vangen, maar ook om continu te kunnen werken op momenten die minder aantrekkelijk zijn voor de vaste medewerkers. “Studenten en flexi-jobbers bieden een goed alternatief op dat moment. De mensen in de flexibele schil worden vaak ingezet als hulp in de horeca, maar even goed als hulp in een kapperszaak. Meer en meer zien we ook specifieke vragen naar flexibele werkkrachten zoals een tester die een volledig weekend een nieuwe applicatie wilt testen om er de bugs uit te halen”, zegt Eline David, Marketing Manager bij Nowjobs. 4000 bedrijven zochten via Nowjobs naar extra hulp in 2018, vooral van de horecasector (73%), al groeit het segment in kleinhandelszaken ook sterk (21%).
Tijdelijke medewerkers zorgen voor een duwtje in de rug bij zelfstandige handelaars. Er ontstaat de mogelijkheid om vlot en betaalbaar extra krachten in te zetten op drukke momenten. Er wordt dan ook veel verwacht van deze tijdelijke medewerkers. Ze moeten vaak een prominente, klantgerichte rol innemen waardoor bedrijven hoge verwachtingen hebben naar dit tijdelijke personeel, ze vormen immers een belangrijke schakel tussen de onderneming en de buitenwereld. “We merken dat het belangrijkste criterium voor onze klanten de passie voor verkoop is. Dit proberen we nog verder te ondersteunen door het organiseren van periodieke “Academies” waarbij we opleidingen organiseren met echte professionals uit de horecasector en detailhandel”, alias Eline. Het aanbieden van opleidingen en ondersteuning naar medewerkers toe is immers enorm belangrijk voor de strategie van het bedrijf waar zelfzekere en tevreden gezichten key zijn.