Niets zo vervelend als een prachtige horecazaak waar de akoestiek niet deugt. De kans is groot dat de bezoeker niet meer terugkeert. Horeca-uitbaters die met dit probleem kampen, kunnen maar beter hun kop niet in het zand steken en een oplossing zoeken.

Ingenieurs Roger De Craecker en Hugo Verbiest van Senior Consultants Vlaanderen vzw maken er een erezaak van om dit nijpend probleem aan te pakken. En met reden, want bijna 30% van de zaken zit door een gebrekkige akoestiek boven de gevaargrens voor gehoorbeschadiging.

Ervaringsdeskundige…

Als gedwongen ervaringsdeskundige met chronische last van tinnitus (permanent oorsuizen) is ondergetekende extra gevoelig voor de problematiek van de akoestiek in de horeca, en ik ben zeker niet de enige. Alleen al in mijn eigen omgeving kan ik meteen enkele personen noemen die gezworen hebben nooit meer terug te gaan naar restaurant X of feestzaal Y omdat ze daar ondanks het lekkere eten en het leuke kader naarmate de avond vorderde elkaar steeds minder goed leken te kunnen verstaan: het zogenaamde Lombard-effect, waarbij mensen steeds luider beginnen praten om elkaar te kunnen verstaan, met een ware kakofonie tot gevolg.

Storende akoestiek

Ingenieurs vervallen soms weleens in de fout om de leek met statistieken en vakjargon te overstelpen, maar de uitnodiging om zelf in een horecazaak een geluidsanalyse mee te maken klonk ons als muziek in de oren. Plaats van het gebeuren was Les Béliers in Nijvel, waar uitbater Jean-Pol Segaert al meermaals met klachten over een gebrekkige akoestiek geconfronteerd werd.

Jean-Pol Segaert: “Onze zaak bestaat al meer dan dertig jaar en is uitgegroeid van een frituur tot een locatie met een aantal ruimtes met in totaal meer dan 270 zitplaatsen. We hebben een breed publiek, van de gewone restaurantbezoeker tot mensen die een feestje willen houden of vergaderen, en elk van de ruimtes heeft andere specifieke geluidskenmerken en -problemen. Toen ik in Horeca Magazine een artikel over geluidsoverlast las, heb ik niet geaarzeld om deze vzw te contacteren. We waren zelf al van plan om het geluidsprobleem aan te pakken, want we merken dat een aantal klanten de akoestiek als storend ervaart.”

Niet met de natte vinger

Om echt een duidelijk beeld te hebben van hoe het staat met de akoestiek in een horecazaak is een zogenaamde nagalmmeting aangewezen. Deze meting brengt de akoestische toestand van een ruimte in kaart en laat toe om onafhankelijk advies op maat te geven. Ingenieurs Roger De Craecker en Hugo Verbiest beschikken over aangepaste meetapparatuur, de bijhorende software en de nodige ervaring (intussen al 35 metingen) binnen en buiten de horeca om naar een oplossing op maat te zoeken.

Hugo Verbiest: “Wij hangen niet af van bepaalde fabrikanten en geven neutraal advies. We kunnen het belang van een op wetenschappelijke basis gestoeld advies niet genoeg beklemtonen. Sommige zogenaamde adviezen zijn eigenlijk puur nattevingerwerk van de installateur zelf en leveren vertekende resultaten op zodat je ook geen juiste oplossing voor het geluidsprobleem kunt bieden.”

Nagalmmeting

Een nagalmmeting door dit gedreven duo is behoorlijk spectaculair. In elke ruimte wordt op een vijftal punten door middel van zware geluidstonen de nagalmmeting uitgevoerd (waarbij het nodig is de oren te bedekken), en de resultaten worden onmiddellijk aan de hand van een speciaal voor dit doel geschreven programma geanalyseerd. Ter plekke krijgt de uitbater bovendien meteen een duidelijk uitgewerkte oplossing voorgeschoteld met inbegrip van de aan te raden materialen en de bijhorende geschatte kostprijs.

“Voorlopig bestaan nog geen specifieke geluidsnormen voor de horeca, maar de vooropgestelde norm voor scholen kan als richtlijn dienen”, weet Roger De Craecker. “Volgens die norm is maximum één seconde als nagalmtijd toegelaten.”

shutterstock_262796762

Onthutsende cijfers

Roger De Craecker kan intussen bogen op de nodige ervaring in de horeca en hij komt met onthutsend cijfermateriaal op de proppen. “Op basis van 35 bezochte restaurants met een geluidsmeting gedurende 15 minuten die we hebben geëxtrapoleerd naar een volledige bezetting van de zaak, kom ik tot volgende cijfers. Slechts 3% van de restaurants zijn erg stil, en 23% stil te noemen. Niet minder dan 37% (dus ruim een derde) van de onderzochte restaurants zijn luidruchtig en eisen tijdens een conversatie stemverheffing, met keelpijn tot gevolg. Maar dat is nog niet alles: 23% van de bezochte zaken vergen verdere stemverheffing tot boven de gevaargrens voor gehoorbeschadiging, en nog eens 6% eist nog meer stemverheffing en komt ver boven de gevaargrens voor gehoorbeschadiging uit.”

Esthetiek versus akoestiek

Begin je met een nieuwe zaak, dan kan je maar beter van bij de aanvang rekening houden met de akoestiek. Ook bij nieuwbouw is dit zeker geen overbodige luxe, want zelfs architecten vergeten al te vaak aandacht te besteden aan de akoestiek.

Heel wat horecazaken zijn gevestigd in panden die niet met dit doel gebouwd werden, en de cijfers van Senior Consultants Vlaanderen bewijzen dat de akoestiek hier vaak een nijpend probleem is. Dikwijls gaat het om op zich prachtige gebouwen met karaktervolle ruimtes die de uitbater omwille van het specifieke karakter graag behouden wil zien, ook al gaat dit ten koste van de akoestiek.

“In mijn geval zit de zaak hier ook geregeld vol en zou ik kunnen redeneren dat de klant er de slechte akoestiek wel bijneemt”, zegt Jean-Pol Segaert. “Maar dat is een verkeerd uitgangspunt. Ik ben er zeker van dat ik, wanneer de akoestiek op punt staat, niet alleen de bestaande klanten zal behouden maar ook een nieuw cliënteel zal aantrekken.”

De oplossing bestaat uit het plaatsen op de juiste locatie van de juiste hoeveelheid geluidsabsorptiepanelen. Deze kunnen overigens ook best esthetisch zijn want het is mogelijk op muurpanelen foto’s en logo’s aan te brengen. Ook kunnen bij kleinere akoestiekproblemen maatregelen zoals gestoffeerde stoelen en banken, luchtdoorlatende materialen en zelfs doelgericht geplaatste grote kamerplanten al heel wat hinderlijke geluiden dempen.

www.seniorconsultantsvlaanderen.be/index.php/expertise/geluidscomfort