Editie 2018 in het teken van de vernieuwing

Stilstaan is achteruitgaan en SIAL 2018 zet volop in op de toekomst. De voeding is inderdaad in het centrum van onze aandacht en de focus is volledig gericht op de toekomstige evoluties en vooruitzichten. We zien inderdaad een mondiale bevolkingsgroei (+30% tegen 2050 naar 9,7 miljard) en een groeiende verstedelijking die een toename zullen geven van de mondiale voedingsvraag van +60-70% tegen 2050. De horeca speelt hierbij een belangrijke rol in een wereld in volledige evolutie en verandering op vlak van eetgewoontes en -culturen. Zoals in andere sectoren is het grensoverschrijdende fenomeen niet te stoppen maar zijn ook de deontologische, ecologische en economische factoren van doorslaggevende invloed.

Grote tendensen

  • Het aandeel van de middenklasse zal nog sneller groeien in verhouding tot de totale bevolkingsgroei (+40% vs +30%) met een belangrijke impact op de vraag naar voedsel.
  • In 2030 zal 2/3 van de consumptie van de middenklasse zich in de Aziatisch-Pacifische regio bevinden.
  • Afrika zal volgen met een verdubbeling van de bevolking de komende 30 jaar.
  • De Westerse landen zullen verder blijven zoeken naar kwalitatieve voedingsproducten. De ontwikkelingslanden zullen hun voedingsconsumptie zien evolueren van onbewerkte naar bewerkte producten (dus meer processen, verpakking en uitrusting).
  • De veroudering van de bevolking in de Westerse landen zal een toename geven van de vraag naar specifieke producten, vraag naar bereide voeding en naar aangepaste porties.
  • In 2017 blijft de ‘plezier-as’ afnemen terwijl de ‘gezondheid-as’ haar dynamische groei blijft vervolgen.

 

De expertise van SIAL

De SIAL-expertise is opgebouwd op 50 jaar ervaring, knowhow van de sector en internationaal netwerk. Daarnaast identificeert SIAL de dynamische en opkomende voedingsmarkten en volgt voor de sector de evoluties op, detecteert de tendensen en duidt de toekomstige richtingen aan. Daarbij staan vaak de identificatie van de dynamische en opkomende voedingsmarkten centraal. Tevens is SIAL de generator van ontwikkeling in een B2B omgeving en een onmisbare toegang tot een groot, kwalitatief contactenbestand.
Waarin verschilt SIAL van andere beurzen uit de sector? Vooral door de inspirerende drijfkracht en de grote internationale vertegenwoordiging. U ontdekt er een globale analyse die wel rekening houdt met lokale diversiteit en benaderingen. Het is een vakbeurs voor de horecamanagers die de innovatie waarderen en inspiratie zoeken voor hun eigen projecten en verdere ontwikkeling. Het is een referentiekader voor de eigen concepten en marktbenaderingen.

Bron van inspiratie en samenwerking voor de voedingsmarkt

Door zijn brede en diepe kijk is SIAL de inspiratiebron voor de voedings- en drankensector. U ontdekt er alle acteurs bij elkaar: zowel de producenten als de inkopers communiceren de grote tendensen op de voedingsmarkt en de uitdagingen waarvoor de sector staat. Het is het ontmoetingspunt voor de wereldwijde gemeenschap die alle onderdelen van de voedingsmarkt in een globale 360°-visie dekt.

We gingen hier dieper op in met Nelly Baron (Directeur Promotion et Communication SIAL Network): “SIAL is vooral gericht op de diversiteit, de innovatie, het ontdekken van nieuwe leveranciers, middelen om zijn zaken verder te ontwikkelen. In één woord, SIAL gaat over de toekomst. Zo zijn er bijvoorbeeld voor de editie 2018 ontmoetingen gepland met topchefs, kookdemonstraties en kookcursussen, kennismaking en verdieping op niveau van de digitalisering. De bezoeker krijgt er een toekomstbeeld virtueel uitgewerkt. Wij volgen de markt permanent zoals de horecamanager zijn eigen consument. Het is een sector waar meestal onder druk gewerkt wordt, maar af en toe moet men afstand nemen, zijn horizon verruimen en bezinnen over de toekomstige richting. Begin september publiceren we trouwens de studie door SIAL uitgevoerd met daarin alvast enkele grote tendensen. De traditie en het lokale karakter zijn duidelijk trends voor de volgende decennia. Centrale begrippen op vlak van voeding zijn ‘smaak’, het ‘zinvolle’, het ‘eerlijke’ en de ‘authenticiteit’’. We eten en willen er ons goed bij voelen: goed van smaak, goed voor de gezondheid, goed voor het milieu, goed voor het dierenwelzijn. Dit is wat we ook voelen in contacten met chefs, en zeker de jonge generatie chefs speelt sterk op de bal. Daarnaast speelt uiteraard de mondialisatie sterk mee, we verbruiken lokale producten maar geven ze vaak een internationale touch of twist om vaak de smaak subliem te laten uitkomen. Sinds 1954 werken we op die assen, volgen we de markten op met het oog op het verruimen van de horizon van alle acteurs uit de sector.”

Wil u het zelf ontdekken, noteert alvast een afspraak in uw agenda: SIAL Parijs van 21 tot 25 oktober 2018, Paris Nord Villepinte.

www.sialparis.fr