Om te kunnen anticiperen op nieuwe trends, moet je weten hoe je er vanaf het begin bij kan zijn. Dit was het credo van L’Oréal toen het werd opgericht, en geldt uiteraard ook op andere gebieden dan de mode, met inbegrip van de Horeca.

Voedingstrends zijn een perfecte weerspiegeling van de maatschappij waarin wij leven. Ze zijn in constante lineaire evolutie en zonder ons op glad ijs te begeven, kunnen we verwijzen naar een continuïteit van de trends die zich in de voorbije jaren hebben voorgedaan, gekenmerkt door crisissen (covid-19 en de lockdowns, de klimaatcrisis), de globalisering en de constante vooruitgang van de technologie. 

Wat kunnen we dus redelijkerwijs verwachten?

Een voortzetting van reeds bestaande trends

 • een opmars van de digitalisering (online bestellen, horecabeheersprogramma’s, enz.)
 • een toename van take-away en thuisleveringen, onder meer van dark kitchens, supermarkten of zelfs rechtstreeks van producenten
 • een doorbraak in snelle en ultrasnelle leveringen 
 • het steeds vaker voorkomen van hybride concepten (migratie tussen restaurant, bar, winkel, enz.)

Onder invloed van de coronacrisis

 • bijzondere aandacht voor het gezondheidsaspect (minder vlees, minder suiker, minder alcohol, enz.) – opmars van het flexitarisme
 • maar ook, tegelijkertijd, de aantrekkingskracht van comfort food, de wens om zichzelf te trakteren en te feesten (men moet de frustraties van het dagelijks leven compenseren)
 • een groei van de ketens ten nadele van de niet-gespecialiseerde restauranthouders of die gevestigd zijn op minder bezochte plaatsen – onder meer sinds de veralgemening van het telewerken.

En door de klimaatcrisis

 • een groeiende belangstelling voor het duurzame en lokale aspect (we moeten de planeet redden)
 • de strijd tegen afval en de recycling van afval.

Een zoektocht naar waarden:

 • een zoektocht naar authenticiteit, om specialisten te ontmoeten (de ‘ambachtsman’ in de goede zin van het woord)
 • de wens om sterke momenten te beleven, om een kwaliteitservaring te beleven
 • een zeker streven naar billijkheid (de plaatselijke producenten steunen en de juiste prijs betalen)
 • een heroverweging van de manier waarop horecazaken werken en van de manier waarop het personeel wordt aangestuurd. Veel restauranthouders schrappen vandaag bepaalde diensten of beperken hun aanbod wegens personeelsgebrek, terwijl ze toch proberen de kwaliteit te handhaven.

Globalisering

 • reizen door de gastronomie: een onmiskenbare aantrekkingskracht van Aziatische, Mexicaanse en Japanse producten en andere poke bowls
 • tegelijkertijd is er een hernieuwde belangstelling voor originele en lokale recepten (de globalisering toont in tijden van crisis haar grenzen wat het aanbod betreft en leidt tot een zekere ‘afscherming’ naar buiten toe).

De technologie

 • de voortdurende verbetering van de uitrusting (ovens, koelkasten, intelligente vaatwasmachines), ook met het oog op de beperking van het aantal vereiste personeelsleden
 • de sterke opkomst van verkoopautomaten en geconnecteerde koelkasten

De horeca maakt deel uit van een globaal ecosysteem. Dus waarom kijken we niet naar de trends op andere gebieden om ze beter te begrijpen? 

Grafische kunsten

Volgens specialisten uit de sector zal de grafische kunst dit jaar gekenmerkt worden door twee schijnbaar tegengestelde trends, maar beide zijn een perfecte weerspiegeling van een crisisperiode: 

Enerzijds een minimalistisch, rustgevend design, soms getint met een zekere nostalgie (om gerust te stellen) en anderzijds een kleurrijk, levendig, uitbundig en gedurfd design (gedaan met monotonie). (Misschien kunnen we een parallel trekken met de dolle jaren ‘20 na de Eerste Wereldoorlog).

Toepassing in de horeca: Houd hier rekening mee als u uw website moet vernieuwen, uw logo, een online verkoopsite moet creëren, uw interieur of de decoratie van uw borden moet vernieuwen!

Muziek

Misschien als reactie op de toename van agressie op onder meer de sociale netwerken wordt in de muziek, zoals in vele sectoren, belang gehecht aan het uiten van menselijke kwaliteiten zoals medelijden, empathie. 

Je moet echt zijn, authentiek. Zwakheden en gevoeligheid worden getoond (zie Stromae die veel bijval oogstte in het tv-journaal door openlijk te verklaren dat hij aan een depressie heeft geleden). 

Toepassing in de horeca: De klanten willen ook echtheid. De restauranthouder moet zich kunnen tonen zoals hij is, moeilijkheden erkennen. Aarzel niet om empathie te tonen, om belangstelling te tonen voor elke klant, niets is beter om loyaliteit op te bouwen en van hen de beste ambassadeurs van de zaak te maken. 

Sport 

Als we waarde hechten aan gevoeligheid, hechten we ook waarde aan kracht. Het publiek steunt sporters als Djokovic die zich verzetten tegen de autoriteiten. 

Reclame 

Een zoektocht naar emotie ten koste van alles, diversiteit tonen. 

De milieucrisis en het klimaat zullen onvermijdelijk ter sprake komen op elke discussietafel. 

Toepassing in de horeca: Verhoog de zichtbaarheid via alle mogelijke netwerken, zelfs als de foto’s niet professioneel zijn. 

Nieuwe concurrenten: 

Op deze voortdurend veranderende markt duiken voortdurend nieuwe concurrenten op.

Naast de supermarkten, waar steeds meer kant-en-klare verse producten worden aangeboden, zo mogelijk voor de ogen van de klant bereid, aangesloten koelkasten die de ambitie hebben lunch- maar ook avondmaaltijden te leveren om mee te nemen, automaten (koffie, verse producten, pizzaboxen), wordt de markt van de consumptie buitenshuis steeds meer versnipperd. 

Hoewel de supermarkt de neiging heeft zich te laten inspireren door de horeca, kan ook het omgekeerde het geval zijn. Het kant-en-klare aanbod in supermarkten wordt steeds uitgebreider en veel van die supermarkten maken nu gebruik van dezelfde leveringsplatforms. 

Toepassing in de horeca: Als de supermarkt kant-en-klare maaltijden aanbiedt, kan de horeca zich onderscheiden door geïndividualiseerde, kwalitatieve en persoonlijke maaltijden aan te bieden. Proberen te concurreren op prijs zou een misrekening zijn, het is door de kwaliteit van het product en de service dat de horeca het best tot zijn recht zal komen. 

Inspiratie: In de winkel lijkt de Nutri-Score door een groot deel van de consumenten te worden aanvaard. Wanneer komt er in de restaurantsector een gezondheidsindicator per gerecht of per menu?

Ten slotte nog enkele voorbeelden van wat de giganten doen:

‘Nude’ burgers 

McDonald’s, KFC, Burger King: alle ketens bieden nu vegetarische alternatieven aan, dat is duidelijk een weerspiegeling van de vraag van de klant, ook in fastfood. 

Ikea

Ook Ikea belooft tegen 2025 50% veganistische producten op het menu te hebben in zijn restaurants.

Op het vlak van duurzaamheid brengt Ikea Canada dit jaar een antiverspillingsreceptenboek uit in dezelfde geest als IKEA sinds januari uw oude meubels terugneemt om een meer circulaire economie te helpen bevorderen.

TikTok

Vanaf maart 2022 begint TikTok met de levering van maaltijden met TikTok Kitchen. Het platform werkt samen met de Amerikaanse dark kitchen Virtual Dining Concepts om zijn meest virale recepten te leveren – tot nu toe alleen thuis reproduceerbaar! Een geduchte concurrent voor de bestaande spelers, terwijl het platform van de gelegenheid gebruik zal maken om zijn aanbod te verrijken en de leden van zijn gemeenschap in de watten te leggen.

Tekst: PVW