De Bioweek is rijker, dynamischer en aantrekkelijker dan ooit, en loopt af op zondag 9 juni.

Op initiatief van APAQ-W zet de hele sector, met 200 vertegenwoordigers van op het terrein, voor het vijftiende opeenvolgende jaar zijn beste beentje voor. Het doel is het brede publiek de rijkdom laten ontdekken van de plaatselijke landbouw en het enthousiasme van de producten en verwerkers, van de zaakvoerders van verkooppunten en restaurateurs, maar ook de uitstekende biostreekproducten en de knowhow van deze sector. Dat gebeurt via opendeurdagen, culinaire workshops, didactische animatie, thematische debatten, conferenties, rondleidingen, plaatselijke markten en uiteraard degustaties en zelfs wedstrijden voor klein en groot!

Een initiatief dat kadert in het Ontwikkelingsplan voor de biosector, dat sinds december 2018 de volgende overtuigende cijfers kan voorleggen: 1.742 boerderijen, m.a.w. 14 % van de Waalse boerderijen beoefenen vandaag debiologische landbouw, het equivalent van 1 Waalse boerderij op 7 (tegenover 1.625 boerderijenof 1 boerderij op 8 eind 2017).Een ander cijfer waarover we ons kunnen verheugen is dat het Waals Gewest 2.000 gecertificeerde bioboerderijen telt, goed voor 18% van het bruikbaar landbouwareaal en 6% marktaandeel biovoedingsproducten tegen 2020!

Apaq-W blijft benadrukken dat de Bioweekkadert in een nieuw concept: “#jecuisinelocal, durable et de saison” (“#ikkookplaatselijk, duurzaam en seizoensgebonden”). Een concept waarbij de consumenten bewuster en geëngageerder gaan kopen. Dat kadert niet alleen in een streven naar plaatselijke producenten, maar meer in het algemeen ook in een streven naar duurzame ontwikkeling en respect voor de natuur en de seizoenen. Waarden die de bioproducenten altijd hoog in het vaandel hebben gevoerd.

Voor meer informatie en de agenda van deze 15deBioweek: Klik hier