Ter gelegenheid van de nationale feestdag van de Italiaanse Republiek hebben Horeca Magazine en RadiocomTV de handen ineengeslagen voor een interview met Francesco Genuardi, Italiaans ambassadeur in België. 

RADIOCOM.TV richt zich tot Italianen in België en de rest van de wereld en zendt uit vanuit het Excellis-centrum in Brussel. Gekozen fragmenten. Het volledige interview is terug te vinden op de website www.radiocomtv.it

Het interview is afgenomen door dhr. Filippo Giuffrida, journalist en directeur van RADIOCOMTV, en door Pascale Van Weert, voor Horeca Magazine.

F. Giuffrida: België-Italië is een lang liefdesverhaal, ondanks enkele moeilijke momenten. Vandaag zijn de synergieën tussen de twee landen in economisch, sociaal en politiek opzicht zeer sterk. Dat blijkt uit het recente koninklijke bezoek aan Rome, de samenwerkingsverbanden op hoog niveau of het eenvoudige feit dat ik hier vandaag ben met mijn collega Pascale Van Weert van Horeca Magazine, de referentie voor de restaurant- en hotelsector in de Benelux. Zonder impertinent te willen zijn, mijnheer de ambassadeur, is het niet nog moeilijker om Italiaans ambassadeur te zijn in een realiteit waarin alles zo goed lijkt te gaan?

F. Genuardi: Wij bevinden ons inderdaad in een zeer intense periode van betrekkingen tussen Italië en België en dat vergroot de uitdaging om een ambassade als die in België te leiden. Het dwingt ons om steeds meer nieuwe wegen in te slaan. In de huidige context waarin alle politieke en economische betrekkingen in Europa worden geherdefinieerd, en niet alleen in Europa (ik denk aan de internationale situatie), denk ik dat wij ons nooit tevreden mogen stellen met een statisch en rustig beeld.

F. Giuffrida: Legrandlaan 43, uw residentie, is het middelpunt geworden van diplomatieke, culturele, economische, sociale en politieke activiteiten. In de residentie hebben de afgelopen maanden veel belangrijke evenementen plaatsgevonden. Ik denk ­onder meer aan de recente bijeenkomst over duurzame mode. Wat is het belang van een prestigieuze locatie als de Legrandlaan voor de culturele diplomatie?

F. Genuardi: De Legrandlaan is een buitengewone troef die Italië bezit, het is een ambassade, een historische residentie, die Italië sinds 1919 bezit. De uitdaging bestaat erin deze residentie, die destijds reeds werd beschouwd als een symbool en een teken van de enorme vriendschap en samenwerking tussen Italië en België, eigentijds te maken. Wij geven dus in 2022 gestalte aan wat altijd het doel van deze residentie is geweest, namelijk er de vitrine van het hedendaagse Made in Italy van maken. Het is aan ons om het Made in Italy van onze tijd in de kijker te zetten en er een ontmoetingsplaats van te maken voor alle Italiaanse krachten in België evenals voor alle Belgen die van Italië houden en er belangstelling voor hebben. De Legrandlaan is daar een soort symbool van, de vitrine. Het is ook het symbool van de Italiaanse diplomatie in België, een Italiaanse diplomatie die zich resoluut inzet voor de bevordering van het Made in Italy, maar ook voor de bevordering van de politieke betrekkingen met België.

F. Giuffrida: Netwerken zou het motto van uw mandaat kunnen zijn, niet alleen met de economische en sociale realiteiten, maar ook met de andere diplomatieke realiteiten. In mijn lange jaren in Brussel, nu meer dan 30 jaar, kan ik mij niet zo’n intense samenwerking herinneren met het ICE, met het ITA, met het ENIT, maar ook met de vertegenwoordigingen bij de Europese Unie en de NAVO. Hoe belangrijk is het netwerk voor het werk van Italië in België?

F. Genuardi: Essentieel en absoluut cruciaal naar mijn mening. Wij hier op de bilaterale ambassade geloven zeer sterk in dit teamwerk, omdat wij zeer duidelijk merken, door elke dag de dagelijkse realiteit van Brussel te beleven, hoe Brussel en België het toneel zijn van een zeer sterke wereldwijde concurrentie. Ofwel werken wij allemaal ‘als één team’, ofwel zullen onze concurrenten, en dat zijn er heel wat, kunnen profiteren van het feit dat er zoveel verschillende presentaties zijn. Wat ons betreft, zijn wij dus absoluut vastbesloten bij te dragen tot de versterking van een eenheidsvisie.

P.V.W: Over netwerken gesproken, u hebt onlangs de lancering van het platform ITFood gesponsord. Wat is dat precies?

F. Genuardi: ITFood is een nieuw platform dat alle Italiaanse operatoren uit de wereld van de voeding zowel digitaal als face-to-face samenbrengt. Het is een initiatief dat we met veel overtuiging hebben gesponsord, in samenwerking met de Italiaanse permanente vertegenwoordiging bij de Europese Unie, om de liefde en passie voor de Italiaanse keuken in België te bevorderen, maar ook een gevoeligheid voor wat er achter Italiaanse voeding schuilgaat. Dat wil zeggen, in de eerste plaats de geschiedenis, het erfgoed van onze regio’s en onze bodem, maar ook veel technologie, innovatie, ondernemerscapaciteit, het vermogen tot het maken, tot het vernieuwen van de ongelooflijke biodiversiteit die niet alleen de Italiaanse keuken maar ook de cultuur van het Italiaanse grondgebied vertegenwoordigt.

P.V.W: U laat geen gelegenheid voorbijgaan om het belang van de bescherming van authentieke Italiaanse producten te benadrukken:

F. Genuardi: Italiaanse producten zijn de meest geliefde producten in de wereld, dat is een feit. En daardoor zijn het ook de meest geïmiteerde producten ter wereld, wat enerzijds vleiend kan zijn, maar anderzijds iets is waar wij ons veel zorgen over maken. Daarom hebben wij met ons ministerie van Buitenlandse Zaken het programma ‘True Italian taste’ opgezet om dit fenomeen te bestrijden en ‘de echte Italiaanse producten’ te promoten. Dat maakt deel uit van een grote voorlichtings- en promotiecampagne. Een van de sterke punten van de Italiaanse keuken die koste wat kost beschermd moet worden, is namelijk haar eenvoud, waardoor de smaak van de afzonderlijke ingrediënten tot zijn recht kan komen. Het mediterrane dieet als gezonde levenswijze wordt al 11 jaar door de UNESCO erkend als immaterieel erfgoed. 

P.V.W: Is de gastronomie een ‘soft power’ voor de culturele uitstraling van het land?

F. Genuardi: De gastronomie is een van de instrumenten van de Italiaanse soft power en een van de prioriteiten van de economische (en ook culturele) diplomatie, gezien het vermogen van de voedingssector om de gebieden, de cultuur, technologische en duurzame innovatie te weerspiegelen. 

De kracht van de Italiaanse keuken ligt in de biodiversiteit van de verschillende gastronomische culturen uit de verschillende regio’s van Italië. Dankzij de Italiaanse gastronomie kunnen de landen die ons als ambassadeurs ontvangen de geschiedenis, de cultuur, de tradities en de geografie van Italië leren kennen. Elk gerecht is verbonden met een traditie en een geschiedenis. België is een van de landen die de Italiaanse keuken het meest waarderen om zijn authenticiteit, variëteit en kwaliteit, en dat blijkt uit het niveau van de bilaterale handel. Bedenk dat de export van de voedingssector in de wereld in 2021 meer dan 200 miljard euro bedroeg, en ook in België vormt deze export een belangrijk en sterk groeiend aandeel. 

P.V.W: Hoe belangrijk is de Italiaanse gastronomie in België?

F. Genuardi:De Italiaanse gemeenschap is ZEER belangrijk in België. Er zijn 300.000 Italianen geregistreerd bij het consulaat, en er zijn ook veel mensen van Italiaanse origine. België is een van de landen ter wereld met de sterkste Italiaanse culinaire traditie. Denk alleen al aan het feit dat er in Brussel meer dan 100 Italiaanse restaurants zijn. In België is er ook een vereniging van Italiaanse chefs die verbonden is aan de Italiaanse federatie van chefs, die in 2021 een wereldprijs heeft gewonnen, zowel wat het aantal leden betreft als haar rol van belangrijkste vereniging voor de ontwikkeling van institutionele en opleidingsactiviteiten (Noot van de redactie: zie het artikel van Horeca Magazine over de Vereniging van Italiaanse chefs in België)

P.V.W: Over gastronomie gesproken, hebt u een favoriet gerecht dat u aan uw kindertijd doet denken?

F. Genuardi: Dat is moeilijk te zeggen, temeer daar ik een deel van mijn jeugd in Brussel heb doorgebracht, dus uit mijn kindertijd heb ik misschien meer herinneringen aan wafels dan aan Italiaanse gerechten uit Veneto! Dat gezegd zijnde, is het echt moeilijk. Het is misschien wel de moeilijkste vraag die u kunt stellen, er zijn er zoveel dat het de technische tijd van uw programma zou overschrijden! In ieder geval wil ik u eraan herinneren dat Veneto zeer bekend is, niet alleen om zijn gerechten, maar ook om zijn aperitieven en dranken, en dat de spritz uit Veneto komt. Een groot wereldwijd succes, want dat product heeft de laatste jaren echt alle categorieën ingehaald, het is een drank waar iedereen dol op is, en ik in het bijzonder!

{

België-Italië is een lang liefdesverhaal. Vandaag zijn de synergieën tussen de twee landen in economisch, sociaal en politiek opzicht zeer sterk.

Pascale Van Weert & Filippo Giuffrida