De meest waardevolle troef van een hotel, restaurant of café is de goede naam. Wanneer ongedierte te voorschijn komt, is die echter snel naar de haaien.

Muizen, ratten, kakkerlakken en vliegen zijn ziekteverspreiders, die de hygiëne bedreigen op plaatsen waar voedsel bereid of opgeslagen wordt. Veel hebben ze niet nodig: enkele druppels vet zijn voor kakkerlakken een feestmaal.

Een goed georganiseerde ongediertebestrijding is proactief en begint met een grondige inspectie. Een voorname stap waarvoor u best eens beroep doet op een specialist. Die weet uit ervaring waar het ongedierte zich meestal schuilhoudt en rondkruipt,  en waar der dus bestrijdingsmiddelen nodig zijn. Alle mogelijke schuilplaatsen worden onderzocht op uitwerpselen, afgeworpen huid en eitjes. Knaagdieren, kakkerlakken en vliegen laten gewoonlijk sporen na: inspecteer vuilbakken, gootstenen, vloerputjes, keukengerei, kijk achter valse muren, in ventilatoropeningen, buizen en spleten. Leg een plank bestreken met lijm bij verdachte plaatsen. Dit helpt probleemplaatsen te bewaken, het helpt bij het vaststellen van de soort plaag, zo weet je waar je de bestrijdingsproducten zeker moet aanbrengen.
Netheid is één van de sleutelelementen van ongediertebestrijding. Vuilbakken, gootstenen, vloeren en keukengerei moeten zo vaak mogelijk gereinigd worden én gedesinfecteerd, zeker voor het verlaten van de keuken ’s avonds.
Belangrijk is het verhinderen van een plaag voordat deze kan uitbreken. Zorg voor perfect sluitende deuren en vensters door middel van een afdichtingsband en houd ze gesloten. Wanneer je in de zomer de keukenvensters toch wil openzetten, moeten er goed aansluitende muggenhorren in staan. Dicht elke opening naar holle muren. Behandel de omgeving van het gebouw waar de keuken zich bevindt tegen ongedierte. Dit geldt zeker waar afval of containers opgeslagen worden.

 

Vliegen

Het behandelen van een vliegenplaag kan een uitdaging zijn. Ze vliegen gewoon binnen wanneer er leveringen gebeuren of de vuilnisbakken worden buiten gezet. De vliegen leggen hun eitjes het liefst op warme en vochtige plaatsen zoals losliggende tegels, vloerputjes en onder of achter toestellen. Ze leggen er zo’n 100 tot 150. Buiten de gewone huisvlieg kunnen er fruitvliegjes en azijnvliegjes voorkomen. Fruitvliegjes komen als het ware uit het niets, aangetrokken door overrijp fruit. De azijnvlieg is vooral verzot op openstaande wijn- en bierflessen. Hier opnieuw is hygiëne het beste middel om een plaag te voorkomen.

Tegen allerlei soorten vliegende insecten dient u in de keuken natuurlijk een goede professionele elektrische insectenverdelgers te hebben. Insectenverdelging kan volgens verschillende principes : als lokmiddel wordt een krachtige UV-lamp gebruikt en de verdelging kan gebeuren met een vangnet, een kleeflaag of een stroomstoot. Bij gebruik van lijmstrips kunnen deze hygiënisch worden vervangen. Toestellen die werken met elektroden onder elektrische spanning veroorzaken elektrische schokken die de insecten doden. Voor gootstenen en vloerputjes zijn reinigingsmiddelen op basis van enzymen aan te raden. Die zorgen ervoor dat de organische materie, de voeding van het ongedierte, geëlimineerd wordt.

 

Ongedierte in de keuken

Ongedierte in de keuken

 

Ratten en muizen

Ratten en muizen vinden steeds weer hun weg, langs de kleinste gaatjes. En in de bekende film mag Ratatouille dan wel een erg sympatiek beestje zijn, de werkelijkheid is anders.

Bestrijding begint reeds buiten. Houd de plaatsen waar vuilnisbakken staan, rein en zorg dat ze altijd gesloten zijn. Dit is overigens een wettelijke verplichting. Laat zeker in de zomer het afval frequent weghalen: de opslag van afval is een ware kweekkamer van ratten en muizen. In sommige Europese landen dient keukenafval gekoeld en afgesloten opgeslagen te worden.
Knaagdieren dragen vaak ziekten en ziekteverwekkende micro-organismen met zich mee, zeker in uitwerpselen. Een scherpe urinegeur en vernieling van materialen en grondstoffen duiden op hun aanwezigheid. Buiten kan bij deze plaatsen en langs de buitenmuren vergif gebruikt worden. Binnen in de horeca-installaties gebruikt u liever geen gif: de knaagdieren kunnen dood liggen op onbereikbare plaatsen met stank, maden en vliegen tot gevolg. Indien er toch ratten of muizen binnen zitten, bestaan er vallen en lijmplanken, aangepast aan deze knaagdieren. Vallen voor ratten en muizen worden het meest efficiënt geplaatst door gespecialiseerde bedrijven. Ze moeten door een kenteken op de muur gesignaleerd worden.

Ter voorkoming van ratten en muizen is echter de voornaamste stelregel dat u hen belet van aan de voedingswaren te komen. Sluit alles zoveel mogelijk af in metalen dozen, afgesloten metalen kisten en dergelijke.

Kakkerlakken

In onze streken zorgen vooral de Duitse en de Amerikaanse kakkerlak voor plagen. Ze planten zich snel voort, zijn lichtschuw en houden zich op in donkere plaatsen. Een kakkerlak kan met heel weinig voedsel overleven; één druppel frisdrank is genoeg voor een maand. Ze zijn moeilijk te bestrijden omdat ze goed tegen de meest gebruikte stoffen kunnen, bij preventief gebruik kunnen ze zelfs resistent worden. Hier is echt een professioneel optreden aangewezen. Het middel om ze te vermijden is afkoeling tot maximum 18°C, zeker in lokalen waar voedsel te vinden is, ze houden namelijk niet van koude of tocht. Alle warmtebronnen zoals deze van koelinstallaties kan men dus best buiten de keuken houden, zo mogelijk zelfs buiten het gebouw. Het buizennet van centrale verwarmingsinstallaties en sanitair die ingewerkt zijn in de muren, zijn ideale schuilplaatsen, zeker in de ruimten waar voedsel opgeslagen is of verwerkt wordt. Kakkerlakken hebben ook een territorium. Wanneer er te weinig schuilplaatsen zijn of de populatie te groot wordt, zullen ze hun schuilplaats verdedigen en de anderen wegjagen. Als je dus kakkerlakken aantreft bij klaarlichte dag weet je dat de besmetting al maanden duurt.

Kakkerlakken kunnen ook verspreid worden via de schoenen van diegenen die de keuken binnenkomen. Daaraan kunnen immers eitjes kleven. Een reden te meer om onverbiddelijk te zijn wat betreft het toelaten van onbevoegde personen in uw installaties. Dat geldt ook voor leveranciers overigens: zo weinig mogelijk in je keukens of magazijnen toelaten en altijd via een speciale mat voor het desinfecteren van de schoenen.

Gespecialiseerde firma’s hebben hun technieken tot bestrijding aangepast aan elke soort en omgeving. Naast kakkerlakken kunnen ook torren, motten en kevers aangetroffen worden. Deze insecten worden meestal binnengebracht met producten zoals meel en cacao. Maar ook tussen vlees en kaas kunnen ze zitten.

Tips

Containers buiten met etensresten moeten goed afgesloten zijn, regelmatig geledigd en gepoetst worden. Afval hoort uitsluitend in de containers en niet op het terrein er rond. Uiteraard moeten alle ruimten, apparatuur en materialen zo schoon mogelijk gehouden worden. Binnenkomende producten en materialen worden gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedierte. Grondstoffen moeten gescheiden opgeslagen worden van bereide producten, steeds verpakt of afgesloten worden en gestockeerd op minimaal 15 cm boven de vloer. Zorg voor een lage temperatuur en een goede ventilatie, dat houdt ongedierte weg. Plaats horren voor deuren en ramen of houd deze gesloten.

Hou iedereen die er niet strikt noodzakelijk moeten zijn, buiten de installaties. En vooral: leef de HACCP-hygiënenormen strikt na, een goede hygiëne is het begin van iedere strijd tegen ongedierte.

 

Dirk Huijbrechts