Tijdens de Algemene Vergadering van 3 juni ll., georganiseerd in het Excellis Experience Center in Evere , werd Philippe Vanheule aangesteld tot nieuwe voorzitter van The Mastercooks of Belgium, en dit ter opvolging van Cédric Poncelet.

Om de drie jaar wordt er bij The Mastercooks of Belgium een nieuwe Raad van Bestuur gekozen, en voor het eerst konden de leden hun stem online uitbrengen. Onder de gekozen bestuursleden werd Philippe Vanheule unaniem gekozen tot nieuwe voorzitter. Aan zijn zijde behoudt Daniel Molmans zijn functie als secretaris-generaal en penningmeester.  De ondervoorzitters zijn nog steeds Patrick Meirsman voor Brussel, Benoît Bourivain voor Wallonië en Geert Gheysels voor Vlaanderen. 

Voormalig sterrenchef met West-Vlaamse roots Philippe Vanheule, bekend van het vroegere restaurant Hof ter Eycken in Ninove en thans gepensioneerd, heeft al 50 jaar ervaring in de horeca. Momenteel staat hij zijn zonen Mathijs en Thomas, die in Horebeke de B&B Sett runnen, bij met raad en daad voor sommige recepturen. Zo marineert hij nog altijd af en toe de zalm en bereidt hij voor hen ook pastei en wildpaté. Ook zijn echtgenote Marita springt bij, en is nog zeer actief.

Vorig jaar was Philippe Vanheule (sinds zijn 27ste aangesloten bij de vereniging) al lid geworden van de Raad van Bestuur; Op welke manier gaat hij thans, als voorzitter, de Mastercooks de komende drie jaar leiden?

“Het is mijn vast voornemen om naar een betere communicatie te streven met de leden, jong én oud, om meer naar hen luisteren ook, en de rol van onze vicevoorzitters, bestuursleden en provinciale verantwoordelijken in ere te herstellen. Samen sterk is misschien een cliché uitspraak, maar blijft anno 2024 wel nog altijd gelden. We moeten aan hetzelfde zeel gaan trekken, en ik zou dan ook niet willen spreken vanuit de ‘ik’ functie, zijnde de voorzitter van de Mastercooks, maar wel vanuit een ‘wij’ gevoel, zijnde het comité, wetende ook dat we acteren vanuit drie evenwaardige landsgedeelten zijnde Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Het is ook mijn bedoeling om meer middelen aan te brengen uit binnen-en buitenland, alsook een lange termijn visie te ontwikkelen met onze Young Masters; eens ze lid zijn geworden, moeten we ze misschien wat meer opvolgen ook.

Gezien het actuele personeelsprobleem, wil ik ook een model ontwikkelen om jongeren opnieuw naar het beroep te lokken. Ik zou ook willen pleiten voor wederzijds respect tussen jongeren en ouderen. De ouderen kennen de weg, en het is aan hen om de jongeren op die juiste weg te krijgen. “Open” staan voor mekaar, daar komt het op aan”.

Wat zijn de grootste uitdagingen op korte termijn? 

“Het personeel is en blijft momenteel dé problematiek bij uitstek. De lonen staan bv. niet in verhouding tot het werk wat men in de horeca moet afleveren. Men heeft de loonschalen officieel wel verhoogd, ook om het zwartwerk tegen te gaan, maar het is onvoldoende”. 

Philippe Vanheule wil ook het fooiensysteem in ons land onder de loupe nemen. Digitaal afrekenen is de norm in de Belgische horeca, maar daardoor loopt het zaalpersoneel vaak een fooi mis; des te jammer als je weet dat een fooi vrij is van BTW, vermits het een kleine gift is waar geen dienst of product tegenover staat. Ondertussen werken bepaalde horecazaken met fooisuggesties op de betaalterminal, maar daar gaat dan wél een deel van naar de fiscus.

“We moeten het fooisysteem herbekijken en streven naar een fiscale vrijstelling van digitaal betaalde fooien, zo stelt hij. Destijds was ik één van de eerste om de fooien te verdelen onder het volledige keuken- en zaal-personeel. Ook de taksen moeten naar omlaag, net als het aantal controles en bijdragen allerhande. Soms zie je als restaurateur het bos niet meer door de bomen. Daarom ook pleit ik voor een nieuwe CAO, op een ernstige manier uit te werken in samenspraak met alle betrokken partijen zoals de horeca federaties, UNIZO, vakbonden enz.”.

Welke rol dienen de hotelscholen in de toekomst te spelen? 

“Ik zou alvast willen pleiten voor een andere stage politiek, waarbij de hotelscholen zelf meer beslissingsmacht en -recht alsook meer vrijheid krijgen. De stages duren ook niet lang genoeg volgens mij, en er zouden ook meer mogelijkheden moeten ontstaan om een buitenlandse stage te kunnen realiseren met langere termijnen zoals vroeger”.

Tijdens de Algemene Vergadering werden er ook 10 nieuwe leden geïntroniseerd, met name 3 nieuwe Mastercooks, zijnde Tanguy De Turck (Le Vieux Château), Stefaan Lauwereins (VLASS) en Wouter Van Hoof (Hoeve Roesbeek). Ook 7 nieuwe Young Masters konden voor het eerst hun koksvets met het logo van de vereniging aantrekken, met name Pieter Cooman (Wingerd), Jonathan Van Geyseleer (Oltra), Dylan De Meyere (restaurant Herbert Robbrecht), Stijn Havermans (Au Vieux Port), Bram Simons (restaurant Emiel), Baptiste Tieberghien (Lin’eau) en Floris Van Der Veken (Hof van Cleve). Young Masters zijn jonger dan 38 jaar, en daarom werd Young Master David Grosdent dit jaar ook Mastercook.

Voor meer info, surf naar www.mastercooks.be

(DV)