Horecafocus en Staffable slaan de handen in elkaar en bieden de horecasector voortaan onder de nieuwe naam Horecafocus-Staffable de gepaste oplossing voor het payrollen van de flexibele werknemers.

De horeca behoort tot de meest arbeidsintensieve activiteiten, en wordt geconfronteerd met onverwachte piek- en dalmomenten. Men moet soepel inspelen op externe variabelen (denk maar aan het weer, aan plotse evenementen…) en men start vaak om 10 uur om pas om 23 uur te sluiten… Inderdaad, de horeca staat sinds 2016 voor een massa uitdagingen. Daarenboven is het een sector die tot de top-4 behoort op het vlak van bijdrage aan het bruto nationaal product. Vlaanderen en België hebben daarenboven een duidelijke historisch gegroeide en rijke horecacultuur. In dat verband stelt Danny Van Assche, afgevaardigd bestuurder van Horeca Vlaanderen, dat: “Ons land – op één na – het land is met de hoogste lasten op arbeid ter wereld. Dit land is eigenlijk niet echt gemaakt om deze arbeidsintensieve dienst tegen democratische prijzen te laten gedijen. En toch is dit altijd zo geweest. Dat betekent ook dat het probleem van de lasten op arbeid in de loop van dit en de volgende jaren in al zijn hevigheid zal losbarsten. Hogere kosten betekenen in principe een doorrekening aan de klant, wat resulteert in hogere prijzen en risico op minder klantenbezoek, lagere kassatickets door besparingen door de consument… Een combinatie van de prijselasticiteit van de vraag en de hoge concurrentie in het ruime horeca-aanbod zorgt er bovendien voor dat de prijzen nooit voldoende zullen kunnen stijgen om de stijging van de lasten op arbeid door de ‘verwitting’ op te vangen. De horeca staat dus voor een jaar met zeer grote uitdagingen.”

Van informeel naar formeel management

De horeca stond vrij terughoudend ten aanzien van de informatieverstrekking en stond niet open om bepaalde informatie vast te leggen. En dit vooral op het vlak van de personeelskost, die nochtans een groot deel van de totale kost uitmaakt, maar in vergelijking met de ons omringende landen tevens zwaar belast wordt. De sector beheerst vrij goed zijn algemene kost evenals zijn inkoopkost van de grondstoffen, maar op vlak van de personeelskost loopt het vaak fout. Guy van Meegeren, Managing Partner, gaat daar verder op in: “De loonkost in de horecasector moet vooral inzichtelijker gemaakt worden door bijvoorbeeld het payrollen van flexibel horecapersoneel, waarbij de horeca zelf zijn eigen werknemers selecteert maar ze plaatst op de payroll van Horecafocus-Staffable. Zonder administratieve of contractuele beslommeringen en met een duidelijke wekelijkse facturatie. Op het einde van de week heeft de horeca een duidelijk inzicht in de werkelijke algemene kost, de inkoopkost én nu ook de personeelskost. Je weet perfect hoe de week afgelopen is. En het succes op slagen (voor alle sectoren trouwens) is exact te weten waar de kosten liggen en hoe je er verder moet mee omgaan. En bovendien gaat het in de horeca vooral om de klantbeleving en de klantentevredenheid. Dankzij een intern ontwikkelde planningstool en de 24/7 service van Horecafocus-Staffable, hoeft u zich verder nooit meer zorgen te maken over het flexibel tewerkstellen van uw personeel. En krijgt u tijd om u te concentreren op de essentie van de horeca: de klant laten genieten van dat moment.”

 

 

Ga resoluut voor andere opportuniteiten

Danny Van Assche doet een voorzichtige prognose over de evolutie van de sector: “De Belgische horeca zal er een beetje meer gaan uitzien als de horeca in andere landen: minder openingsuren, meer sluitingsdagen, minder personeel, hogere prijzen, en er zullen meer kleinschalige zaken komen en minder professioneel uitgebouwde grote zaken.” En inderdaad zien we nu al dat er bij bepaalde zaken geen avondservice meer is en open zijn tussen 9 en 17 uur. In sommige gevallen kunnen de klanten daarna eventueel via een gekoelde automaat wel meeneemmaaltijden kopen. Andere zaken opteren dan weer om te openen van donderdag tot zondag en concentreren het zakencijfer op een aantal specifieke dagen, sterrenchefs schakelen over op een brasserie waar ze met een beperktere brigade kunnen werken, enzovoort. Danny Van Assche gaat daar verder op in: “En om kosten te besparen en trouwens een onomkeerbare consumententrend te volgen zal er steeds meer technologie ingang vinden in de sector. Om te boeken, te bestellen, te betalen zal steeds minder menselijk contact nodig zijn.” Living Tomorrow gaat eveneens resoluut die richting uit en de kleine robot Zora heet de klanten welkom, en begeleidt hen naar een tafeltje. Hij (of zij?) kan zelfs een bestelling opnemen.

Samenwerking leidt tot doeltreffendheid

Door de samenwerking met Staffable wordt de Horecafocusgroup de eerste sectorspecifieke HR-partner die een 360° dienstverlening aanbiedt aan ondernemers in de horeca- en evenementensector. Voortaan vindt u sociaal secretariaat, managementondersteuning, sociaal en juridisch advies, opleidingen en interim-payroll onder één dak. Met een maximale nadruk op automatisatie, zodat er ruimte vrijkomt voor wat echt telt: proactief uw totaalbeleid onder de loep nemen en beheersen. De voorbije jaren heeft Horecafocus-Staffable op die manier al meer dan 8.000 uitzendkrachten gepayrolled bij 400 verschillende klanten. Zet zelf ook in op de essentie, zet in op de toekomst van uw zaak – die begint vandaag.

www.horecafocusgroup.be