Nick Bril

Marcelo Ballardin

Pelicano Kinderarmoedestichting, een vereniging die kinderen en jongeren op duurzame wijze uit hun vicieuze armoedecirkel wil halen. Het doel van hun Week tegen Kinderarmoede (16-22 oktober) was om het publiek bewust te maken van het probleem van kinderarmoede in België. Daartoe engageerden 18 sterrenchefs, waaronder Peter Goossens en Nick Bril, en kunstenaars zich in een uniek solidariteitsproject.

De cijfers zijn alarmerend:

  • Voor 3% van de Belgische kinderen is het niet mogelijk om minstens 1 keer per dag een volwaardige maaltijd te eten (cijfers Statbel 2021) omwille van financiële redenen, dat zijn anno 2023 zo’n 59.978 kinderen (of iets meer dan een vol Koning Boudewijnstadion).

Pelicano geeft aan dat een leeg of ongezond bord een belangrijk signaal kan zijn voor armoede. Het is namelijk een zichtbaar en tastbaar signaal.

  • Een leeg bord is een symbool voor het grotere armoedeprobleem, dat zich op verschillende manieren uit: kledij, (para)medische zorgen, hygiëne, vrijetijdsbesteding…

Om de urgente situatie onder de aandacht te brengen schonken Belgische sterrenchefs elk een door hen gesigneerd bord uit hun restaurant tijdens de Week tegen Kinderarmoede. Hiermee zijn daarna kunstenaars aan de slag gegaan om een unieke creatie te maken.

Het enthousiasme onder sterrenchefs om hun schouders onder dit project te zetten was groot. Onder andere Peter Goossens, Tim Boury, Piet Huysentruyt en Pelicano-ambassadeur Filip Peeters meldden zich aan.

De borden werden later geveild. De opbrengst ging integraal naar Pelicano die kinderen in armoede ondersteunt in het bekostigen van hun basisbehoeften.

Dominique Persoone

Tim Boury