De Belgische drankenhandelaars worden hard getroffen door de sluiting van de horeca sector. De horeca is de voornaamste afzetmarkt voor de drankenhandelaars. Reeds bij de eerste lockdown hebben ze hun volledige omzet aan de horeca verloren zien gaan.  Dit is nu opnieuw het geval met de tweede sluitingsperiode.  De steunmaatregelen die de overheid voorziet voor de horeca, zijn eveneens noodzakelijk voor de drankenhandelaars om deze periode te kunnen overbruggen.

Van 14 maart tot 8 juni hebben de drankenhandelaars 100 % van hun omzet aan de horeca verloren.  Hetzelfde rampscenario herhaalt zich nu.  Ook voor de periode tussen de twee sluitingsperiodes zijn de volumes rampzalig.  Die lagen 32 % lager in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Reeds acht maanden moeten de drankenhandelaars die lage omzet het hoofd bieden, terwijl de vaste kosten gebleven zijn.  Vandaar dat het absoluut noodzakelijk is dat de sector over dezelfde steunmaatregelen kan beschikken als de ondernemingen die verplicht zijn te sluiten.

Overbruggingsrecht , vrijstelling van RSZ en eindejaarspremie

De verdubbeling van het Crisis Overbrugginsrecht en de verlenging van het Overbrugginsrecht bij Heropstart werden reeds toegezegd en zijn van toepassing op de toeleveranciers van de bedrijven die verplicht worden te sluiten.  Maar de vrijstelling van RSZ voor het derde kwartaal en de garantie van 100 % eindejaarspremie voor de medewerkers zijn ook twee essentiële ondersteuningsmaatregelen die moeten toegekend worden aan de toeleveranciers.  Onze medewerkers hebben zich 100 % ingezet om de klanten een perfecte service te verlenen, wat niet makkelijk was rekening houdend met de beschermingsmaatregelen die nageleefd werden.

De drankenhandelaars zijn steeds de zorginstellingen en rusthuizen blijven beleveren waardoor ze niet volledig hebben moeten sluiten en een kleine activiteit behouden hebben.  Maar dit is een zeer beperkt gedeelte van hun omzet. Dit mag geen reden zijn om niet te kunnen genieten van de steunmaatregelen die toegekend worden aan de horeca.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Wil je graag op de hoogte blijven met nieuws uit de horecasector, gratis toegang krijgen tot tal van beurzen en elke maand gratis de online versie van het magazine ontvangen?
Schrijf je dan hieronder in: