Om de samenwerking tussen Defensie en de Unie Belgische Catering (UBC) te concretiseren, ondertekenden vertegenwoordigers van beide organisaties op 17 februari een uitvoeringsakkoord voor samenwerking rond beroepsbegeleiding en tewerkstelling van jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Federaal minister van Defensie, Ludivine Dedonder, was aanwezig tijdens de ondertekening. 

Dit uitvoeringsakkoord kadert in het ‘reboot4you-project’, waarbij Defensie en de grote industriële- en dienstverlenende sectoren de handen in elkaar slaan om jongeren te informeren, te ondersteunen en te begeleiden naar een job bij Defensie of in de industriële- of dienstensector. Daarbij willen ze specifiek kansen bieden aan de sociaaleconomisch kwetsbare jongeren in onze maatschappij.

In België zijn er ongeveer 300.000 jongeren die geen onderwijs of opleiding volgen en die geen uitzicht hebben op tewerkstelling, terwijl zowel Defensie als de private sector op zoek zijn naar arbeidskrachten. Met dit samenwerkingsakkoord willen Defensie en het bedrijfsleven jongeren een eerste beroepservaring bij Defensie aanbieden en hen de mogelijkheid bieden om een erkende opleiding te volgen die hun professionele integratie, bij Defensie of in het bedrijfsleven, moet vergemakkelijken.

Verschillende organisaties, waaronder Sodexo België, zijn betrokken bij het ‘reboot4you’ project en tekenen in dat kader een samenwerkingsovereenkomst. Samen met Defensie hebben de sectoren een tiental verschillende opleidingen gedefinieerd die aan jongeren kunnen worden aangeboden. Die gaan van monteur tot metselaar, elektricien, heftruckchauffeur, assistent-kok, enz. Na elke opleiding wordt een certificaat uitgereikt dat zowel door Defensie als door de private sector wordt erkend.

Met dit initiatief bieden de leden van UBC kosteloos de professionele opleidingen ‘voedselveiligheid en veiligheid keuken-medewerker’ en ‘keukenmedewerker’ aan personeelsleden van Defensie aan. 

Wie geselecteerd wordt voor het project kan vaardigheden en kennis verwerven die de kansen op de arbeidsmarkt vergroten en uitzicht geven op een duurzame tewerkstelling bij Defensie of in de private sector, bij bedrijven zoals Sodexo.