De Vlaamse vissers werkten er de jongste jaren hard aan om duurzamer te vissen. Op 11 juni lanceerde de sector in Brugge het erkenningslabel ‘Visserij Verduurzaamt’. Centraal daarin staat de Valduvis-tool, ontwikkeld door het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO).
Deze tool meet de duurzaamheid van visserij-activiteiten op ecologisch, sociaal en economisch vlak en maakt deze zichtbaar aan de hand van een duurzaamheidsster.
De tool brengt 11 indicatoren in rekening. Zo is er het verminderen van het brandstofverbruik tot 40 procent in vergelijking met het jaar 2017, het gebruik van vistuig dat minder impact heeft op het ecosysteem (vb. vleugelprofielen zoals de SumWing), de periodieke en geografische spreiding van de visserij-activiteiten, een correcte verloning voor de vissers en de aanwezigheid van een goed sociaal systeem…
Over het geheel van indicatoren wordt dan een score bepaald. Wie de minimumscore haalt (50 punten), krijgt de erkenning. Reders die mee stappen in het project, engageren zich er ook toe om te werken aan een verbetertraject. Onder wetenschappelijke begeleiding van het ILVO zoeken ze hoe ze hun score nog kunnen verbeteren.
Bedoeling is om binnen drie jaar de minimumscore die men moet halen te verhogen.
De Belgische beroepsvissersvloot telt momenteel 65 actieve vaartuigen. 56 van hen dragen op vandaag de erkenning. Voor de negen andere bekijkt men of en wanneer ze de erkenning kunnen krijgen.

Enkele duurzame vis bij provincie West-Vlaanderen
Voortaan zal op de veilingklok in de vismijnen te zien zijn of de vis afkomstig is van een ‘Visserij Verduurzaamt’-vaartuig.
“Het doel van het initiatief is zeker niet het uitsluiten van minder duurzame vaartuigen, maar het gezamenlijk, gestructureerd en stapsgewijs werken naar een verbeterde duurzaamheid”, aldus Geert De Groote, voorzitter van de Rederscentrale. “De reders kunnen trouwens zelf hun duurzaamheidsinformatie opvragen via de Valduvis-website.”
Zowel de Europese, de Vlaamse als de provinciale overheid ondersteunen het project. Vlaams minister van Natuur en Landbouw Joke Schauvliege: “Ik ben ervan overtuigd dat de stap die we vandaag met z’n allen zetten, een historisch moment is. Ik vind het veelbelovend dat vrijwel de hele vloot meedoet en zich engageert voor verdere verduurzaming.”
Provinciaal gedeputeerde voor Landbouw en Visserij Bart Naeyaert gaf nog mee dat de provincie West-Vlaanderen, als eerste organisatie, voortaan voor het restaurant van het personeel nog enkel vis zal aankopen die afkomstig is van een vaartuig met de ‘Visserij Verduurzaamt’-erkenning.

www.valduvis.be

www.rederscentrale.be