In 2023 waren er in totaal 181 Vlaamse, 77 Waalse en 50 Brusselse ondernemers drager van het internationaal duurzaamheidslabel Green Key, het grootste internationale duurzaamheidslabel voor de toeristische en de recreatieve sector. Maar waaraan dien je als Horeca-uitbater te voldoen om de Green Key te behalen? Wij gingen het na.

Green Key is een programma van de Foundation For Environmental Education (FEE), en telt wereldwijd meer dan 4.000 gecertificeerde locaties in 60 verschillende landen. In Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel wordt Green Key gecoördineerd door GoodPlanet, met de financiële steun van Toerisme Vlaanderen. In Wallonië en Franstalig Brussel verloopt een en ander via de federatie van milieuverenigingen Canopea.

“We leggen de lat hoog en hebben de ambitie om tegen 2030 het aantal uitbatingen met een Green Key-label met 44% te doen stijgen tegenover 2022”, zo formuleert Marjan Nauwelaert, duurzaamheidscoördinator van Toerisme Vlaanderen, de ambities terzake.

Green Key-houders worden erkend voor hun inspanningen op het vlak van duurzaam en verantwoord ondernemen. Ze moeten voldoen aan meer dan 100 duurzaamheidscriteria over thema’s zoals energie, water, afval, educatie van gasten en personeel, schoonmaak, eten en drinken enz.

“Op die manier houden ze hun ecologische voetafdruk laag dankzij energie- en waterbesparende maatregelen, bieden ze bij het ontbijt lokale, biologische en/of vegetarische opties aan, vermijden ze wegwerpverpakkingen en poetsen ze met ecologische producten”, aldus Jo Van Cauwenberge, directeur van GoodPlanet Belgium.

Hoe verloopt de procedure (en hoe lang duurt ze?) voor ­Horeca-uitbaters om in aanmerking te komen voor het Green Key-label?

“Uitbaters starten met het invullen van het inschrijvingsformulier en vullen voor alle criteria in of ze hier reeds aan voldoen”, aldus Jo Van Cauwenberge. “Dit wordt ook wel de ‘zelftest’ genoemd, want het is ook een goede oefening om te zien hoe ver ze al staan op het vlak van duurzaam ondernemen.

Na het indienen van het inschrijvingsformulier wordt een controlebezoek ter plekke uitgevoerd door een externe milieuexpert. De uitbater ontvangt nadien een controleverslag met eventuele punten ter verbetering.

In december en mei buigt de jury zich, samen met vertegenwoordigers uit de sector, over de ingediende dossiers en uitgevoerde controlebezoeken. In januari is er een officieel uitreikingsevent”.

Op basis van welke criteria wordt er gewerkt?

“De criteria van de Green Key zijn opgesplitst in verplichte en optionele criteria. De uitbaters moeten voldoen aan alle verplichte criteria die voor hen van toepassing zijn, en zij moeten ten minste 30% van de punten behalen voor de optionele criteria die van toepassing zijn”.

Is er een controlemechanisme ingebouwd vanaf men het label verwerft?

“Het controlebezoek door een externe milieuexpert gebeurt in het eerste jaar, het tweede jaar en daarna om de drie jaar. Er is dus minimaal iedere drie jaar een bezoek aan de Green Key-locatie om te verifiëren of zij nog steeds voldoen aan de criteria. Daarnaast is er ieder najaar een administratieve controle voor alle Green Key-houders, en gaan we het water- en energieverbruik van het afgelopen jaar na, de berekening van de CO2-voetafdruk, de afvalregistratie van het afgelopen jaar en een actieplan met doelstellingen voor het aankomende jaar”.

Hoe lang is het Green Key-label geldig?

“Het Green Key-label is steeds 1 jaar geldig. In het najaar vernieuwen alle Green Key-houders hun label. Ze sturen de bewijzen door voor de administratieve controle en een bevestiging dat ze zich opnieuw inschrijven. Alle Green Key-houders ontvangen een certificaat, een plakkaat en een vlag die ze kunnen uithangen om bekend te maken dat zij het label behaald hebben. Daarnaast hebben we materiaal zoals QR-codes om in de accommodaties over het label te communiceren. Niet onbelangrijk: het Green Key-label wordt vermeld op o.a. Booking.com en Google Travel, en Green Key-houders mogen ecocheques accepteren”.

Welk kostenplaatje is er verbonden aan het label?

“De kosten, terug te vinden op www.green-key.be, zijn afhankelijk van de categorie (hotel, attractie, MICE, etc.) en de grootte van de locatie. Maar de kosten blijven zeer democratisch, en dan wel omdat GoodPlanet een vzw is met als finaliteit maatschappelijke impact te genereren; het is dus geen winst-gedreven organisatie. GoodPlanet heeft ook samenwerkingen lopen met verschillende toeristische diensten en overheden die subsidies aanbieden voor uitbaters die zich willen inschrijven voor Green Key. Onze ervaring leert dat het ook deze samenwerkingen zijn die veel uitbaters over de streep kunnen trekken om meer in te gaan zetten op duurzaamheid. Dit blijft ook de komende jaren onze focus. Het grootste deel van de Green Key-houders zijn hotels, mede dankzij de samenwerking vanuit GoodPlanet International met grote, internationale hotelketens, maar er is wel nog veel potentieel om het aantal restaurants met een Green Key uit te breiden. We willen via infosessies en trainingen uitbaters uit de toerismesector blijven sensibiliseren over duurzaamheid en hen begeleiden bij het verduurzamen van hun onderneming”.

Accor streeft naar Green Key voor alle hotels

Bij Accor leeft alvast de ambitie om tegen 2026 alle hotels te laten certificeren met het Green Key label.

“De redenen voor ons vertrouwen in de Green Key zijn de strenge criteria om het label te behalen, de diversiteit van de categorieën en de internationale erkenning”, aldus Frank Bermond, VP Technical & Construction binnen de hotelgroep.

Eén van de Belgische Accor hotels met een Green Key label is het in juni 2017 geopende Mercure Blankenberge, gerund door general manager Nikola Saelens. Het hotel maakt deel uit van Belgian Coast Hotels (www.belgiancoasthotels.be), dé franchise partner bij uitstek voor Accor aan de Belgische kust, en die vanaf einde 2025/begin 2026 ook de deuren van het nieuwe Mövenpick Hotel in Evere zal openen.

“Acht van de tien hotels van de groep bezitten reeds een Green Key, aldus Zwankendammenaar Nikola Saelens, die zijn carrière bij BCH begon als receptionist bij het ibis Styles Zeebrugge. We proberen zoveel mogelijk voedselverspilling tegen te gaan en afval te recupereren. Zo worden de kamermeisjes actief getraind om het afval in de kamers op de best mogelijke manier te sorteren. Bij Belgian Coast Hotels wordt er voornamelijk met jonge mensen gewerkt, en je merkt ook dat deze leeftijdscategorie er zich relatief meer bij betrokken voelt, en pro-actiever reageert dan oudere werknemers zeg maar.

In 2022 hebben we ook debietmeters geplaatst in de kamers om de hoeveelheid water dat uit de kamers komt, beter te kunnen beheren en besparingsmaatregelen te treffen. In de ontbijtruimte worden er geen individuele verpakkingen noch plastic materialen gebruikt, wat ook de werkdruk voor het personeel vermindert. Vergeet ook niet dat vele bedrijven bewust en specifiek naar onze aanpak qua duurzaamheid informeren, vanuit een bereidheid om een stukje bij te dragen aan een schoner milieu. Als hotelier ‘moet’ je daarop inspelen uiteraard.”

[ Danny Verheyden ]